Crypto Critic: Ogromne wyzwanie dla stablecoinów i CBDC

1 037

Boom na stablecoiny nie będzie kontynuowany bez ich zdecentralizowanej interoperacyjności, która jest brakującym elementem w układance odblokowywania potencjału dla globalnej gospodarki cyfrowej.

Sieć stablecoinów

Stablecoiny są kamieniem węgielnym rynku aktywów cyfrowych z kapitalizacją rynkową przekraczającą 150 miliardów dolarów. Rządy już przeznaczają znaczne środki na nadążanie za tym trendem. Raport z listopada 2021 r. opublikowany przez Grupę Roboczą Prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. Rynków Finansowych szczegółowo opisuje różne środki mające na celu zapewnienie wdrożenia regulacji stablecoinów w ramach wytycznych rządowych. Globalne badanie banków centralnych przeprowadzone przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) pokazuje, że 86% banków centralnych jest obecnie w jakiś sposób aktywnie zaangażowanych w cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC), wspierane przez rządową formę stablecoina. Z tej kohorty banków centralnych siedem oficjalnie uruchomiło CBDC, a 17 kolejnych znajduje się w fazie pilotażowej.

Podobnie jak wszystkie kryptowaluty, stablecoiny opierają się na technologii blockchain do obsługi transakcji cyfrowych peer-to-peer (P2P), nadając im właściwości gotówki na okaziciela i rozliczenia końcowego. Ta leżąca u podstaw zdecentralizowana infrastruktura zawiera obietnice, takie jak szybsze transakcje, niższe koszty rozliczeń, zwiększona przejrzystość i zwiększona kontrola dla użytkowników końcowych.

Wielu różnych uczestników rynku, zarówno publicznych, jak i prywatnych, stworzyło wiele pofragmentowanych sieci blockchain. Aby osiągnąć pełną użyteczność, stablecoiny muszą działać na wielu z nich. Obecnie twórcy innowacyjnych stablecoinów, takich jak Dai (DAI), TerraUSD (UST) i USD Coin (USDC), muszą stawić czoła nadmiernym kosztom i zagrożeniom bezpieczeństwa, budując uniwersalne rozwiązania. Aby rynek mógł się dalej rozwijać i wprowadzać innowacje, potrzebna jest uniwersalna sieć interoperacyjna, która bezpiecznie łączy wszystkie sieci blockchain. Te uniwersalne rozwiązania interoperacyjne pomogą również twórcom CBDC i stablecoinom pokonać koszty i zagrożenia bezpieczeństwa.

Połączmy się

Aktywa cyfrowe nie mogą osiągnąć swojego potencjału, działając w sieciach od siebie odizolowanych z różnymi od siebie stablecoinami. Interoperacyjne rozwiązania projektowe pozwolą stabilnym aktywom odgrywać kluczową rolę w transformacji gospodarczej wielu krajów poprzez poprawę kosztów, czasu i administracji związanych z transakcjami transgranicznymi, przekazami pieniężnymi, a nawet zarządzaniem łańcuchem dostaw. Rozwiązania interoperacyjne mogą ułatwić wdrażanie zasobów cyfrowych, zarówno w sieciach blockchain, jak i między określonymi CBDC.

USDC, jeden z najbardziej dominujących stablecoinów na rynku, jest dobrym przykładem potrzeby interoperacyjności między blockchainami. Po początkowym wdrożeniu USDC na Ethereum, konsorcjum Center, deweloperzy USDC, musiało odbudować potencjał USDC w innych sieciach blockchain, takich jak Solana i Algorand, między innymi w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na aplikacje w tych sieciach. Tworząc te nowe rozwiązania, programiści USDC zajęli się prawdziwymi problemami i niedociągnięciami: różne wersje technologii fragmentują płynność danego stablecoina.

Pojedyncza sieć współdziałania między różnymi łańcuchami bloków może sprawić, że te zdecentralizowane aplikacje (DApps) i zasoby będą dostępne dla całego ekosystemu łańcucha bloków bez ponownego wdrażania nowych opcji oprogramowania w każdej nowej sieci łańcucha bloków. Pomogłoby to zmniejszyć presję popytu na zasoby programistów na poziomie protokołu i aplikacji.

Interoperacyjność blockchain oznaczałaby, że transakcje stablecoinów, w tym przelewy, płatności i staking, mogłyby być realizowane między emitentami stablecoina a posiadaczami różnych sieci blockchain. Tego rodzaju rozwiązanie znacznie zwiększyłoby płynność i zapewniłoby większą możliwość komponowania na rynku stablecoinów o wartości ponad 150 miliardów dolarów. Zaprzeczyłoby to również potrzebie, aby emitenci stablecoinów przechodzili przez uciążliwe procesy wystawiania swoich stablecoinów osobno w każdej sieci blockchain, tak jak to robią obecnie.

CBDC również wymagają interoperacyjności. Raport BIS z lipca 2021 r. podkreśla zarówno potrzebę wielostronnej współpracy, jak i konieczność interoperacyjności sieci między CBDC. Chociaż niektóre rządy będą chciały stosować politykę protekcjonistyczną, interoperacyjność przyniesie korzyści tym, którzy przyjmą bardziej otwarte podejście, ułatwiając transakcje międzynarodowe z udziałem CBDC, w tym transgraniczne przepływy handlowe, międzynarodowe przekazy pieniężne i transakcje transgraniczne. Korzyści te są prawdopodobnie jednym z powodów, dla których Banque de France nawiązał współpracę z Banque Centrale de Tunisie przy siódmym eksperymencie CBDC we Francji. Kolejnym przykładem jest Nigeria gdzie, po uruchomieniu nigeryjskiej cyfrowej waluty eNaira, gubernator nigeryjskiego banku centralnego opowiedział się za korzyściami płynącymi z nowo uruchomionej waluty cyfrowej działającej w ramach interoperacyjnych rozwiązań.

Bezpieczeństwo

Opisane powyżej wysiłki deweloperów na największych stablecoinach na świecie ilustrują potrzebę interoperacyjności. Podkreślają również ryzyko i koszty budowania rozwiązań ad hoc w świecie, który nie ma jeszcze uniwersalnego protokołu interoperacyjności. Ze względu na złożone wymagania dotyczące łączenia różnych sieci blockchain, interoperacyjność między łańcuchami wiąże się z dodatkowymi kwestiami bezpieczeństwa. Narażenie na działanie wielu łańcuchów bloków otwiera te sieci na więcej potencjalnych wektorów ataku. Świat był świadkiem druzgocącego tego przykładu w sierpniu, kiedy hacker wykradł kryptowaluty o wartości ponad 600 milionów dolarów z Poly Network, mostu interoperacyjnego wykorzystywanego w zdecentralizowanych aplikacjach finansowych.

Każda sieć blockchain mająca na celu wdrażanie rozwiązań interoperacyjnych powinna być budowana tak, aby zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa w branży, ale jednocześnie nie zagrażać jej żywotności, wydajności ani decentralizacji. Kryptografia wielostronna i zdecentralizowany konsensus to kluczowe elementy, które umożliwiają programistom tworzenie solidnych i skalowalnych, interoperacyjnych systemów. Połączenie tych prymitywów umożliwia budowanie zdecentralizowanych protokołów interoperacyjności, które mogą bezpiecznie chronić transakcje między łańcuchami i pozostawać bezpieczne w obecności wielu złośliwych graczy.

Korzyści

Ponieważ wdrażanie projektów pilotażowych CBDC nabiera tempa, a wzrost liczby stablecoinów trwa, organizacje światowego handlu, technolodzy, programiści blockchain i dostawcy płatności będą śledzić rozwój i sukces tych programów CBDC i projektów stablecoin. Poszukują sposobów, w jakie te innowacje mogą wprowadzić nowe procesy w krajobraz płatności krajowych i międzynarodowych. Korzyści płynące z uniwersalnych ram interoperacyjności dla stablecoinów zwiększą skalowalność międzynarodowych transakcji płatniczych między krajami, ułatwiając w ten sposób wydajniejsze i ulepszone transgraniczne przepływy handlowe, szybsze rozliczanie międzynarodowych przekazów pieniężnych i większą integrację finansową za pośrednictwem urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony. Cyfrowe zmiany gospodarcze wynikające z takiego systemu pomogą w ten sposób zwiększyć PKB w wielu krajach.

Aby społeczeństwa i gospodarki mogły w pełni czerpać korzyści z CBDC, potrzebna będzie powszechna interoperacyjność w celu wsparcia integracji i funkcjonowania w ramach międzynarodowego systemu płatności. Podobnie stablecoiny emitowane w różnych sieciach blockchain mogą z powodzeniem ułatwiać płatności cyfrowe tylko wtedy, gdy mogą być powszechnie akceptowane w różnych sieciach blockchain. Uniwersalna sieć interoperacyjności, dzięki której CBDC i stablecoiny mogą skutecznie działać, otworzy więcej korzyści ekonomicznych i handlowych zarówno użytkownikom końcowym, firmom, jak i rządom.

Finansowy Krytyk

Komentarze