Crypto Critic: Czy banki centralne przejmą wszystkie stablecoiny?

Banki centralne przywiązują coraz większą uwagę do stablecoinów, starając się je w jak największym stopniu kontrolować. Czy ich decentralizacja może być rozwiązaniem tego problemu?

Spoglądają łapczywym okiem

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie ze strony banków centralnych i rządów rynkiem stablecoinów. Powodem tego jest rozwój walut cyfrowych banku centralnego, czyli CBDC.

Pomysł emisji cyfrowej alternatywy dla gotówki jest świetnym motywatorem dla banków centralnych. Pozwala im uzyskać większą kontrolę nad przekazywaniem i przetwarzaniem transakcji bezgotówkowych, które są obecnie nadzorowane pośrednio przez prywatne podmioty przetwarzające płatności oraz banki komercyjne.

Kilka banków centralnych rozpoczęło już szereg pilotażowych projektów i inicjatyw CBDC, a wkrótce zapewne pojawią się kolejne. Należy jednak zauważyć, że CBDC nie ma nic wspólnego z kryptowalutami lub znanymi stablecoinami w społeczności kryptograficznej — nie są one przeznaczone do intensywnego wykorzystywania w handlu; niektóre z nich nie będą nawet wymieniane na kryptowaluty. CBDC to czysta cyfrowa alternatywa dla gotówki, w pełni kontrolowana przez banki centralne.

Nie (po)prawny stablecoin

Powstaje uzasadnione więc pytanie: jeśli CBDC i scentralizowane stablecoiny rozwiązują różne potrzeby rynku, dlaczego nie mogą współistnieć? W zasadzie mogłyby, ale za bardzo wysoką cenę, którą zapłacą oryginalne i prawdziwie zdecentralizowane stable.

Jeśli chodzi o sprawowanie kontroli nad pieniędzmi w jakiejkolwiek formie, banki centralne są dość surowe i stanowcze – jeśli chcesz ich części, musisz podlegać ścisłym regulacjom. Gdy banki centralne wkraczają w świat walut cyfrowych, będą stosować te same zasady wobec każdego uczestnika rynku. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest ustawa przedłożona Kongresowi USA pod koniec listopada 2020 r., zatytułowana Ustawa o klasyfikacji i regulacji stablecoinów z 2020 r., w której czytamy:

Moneta stablecoin może być wyemitowana tylko przez ubezpieczoną instytucję depozytową, która jest członkiem Systemu Rezerwy Federalnej.

Aby emitować stablecoiny lub świadczyć usługi związane ze stablecoinami, wymagana jest pisemna zgoda odpowiedniej federalnej agencji bankowej i Systemu Rezerwy Federalnej.

Podsumowując, projekt ustawy ma na celu zastosowanie regulacji bankowych do scentralizowanych emitentów stablecoinów, co może mieć ogromny wpływ na obecne na rynku stablecoiny. Niektóre z nich w ogóle nie są regulowane, inne są. Nie są jednak tak usytułowane prawnie, jak sugeruje ustawa. Bez wchodzenia w specyfikę każdej konkretnej jurysdykcji lub przyszłości pojedynczych inicjatyw legislacyjnych, jest całkiem jasne, że podobne podejście mogą przyjąć organy regulacyjne poza Stanami Zjednoczonymi.

Jest nadzieja

Oczywiste jest również, że współczesnego rynku kryptowalut nie można sobie wyobrazić bez stablecoinów, a potencjalne zniknięcie scentralizowanych stablecoinów, jak na razie, może mieć nieodwracalny wpływ na rynek. Jednak wpływ ten mógłby zostać złagodzony przez transfer płynności do zdecentralizowanych stablecoinów, które mogą stanowić konkurencyjną alternatywę, a jednocześnie wykraczać poza zakres regulacji banków centralnych.

Główny problem ze zdecentralizowanymi stablecoinami ma charakter koncepcyjny — brak emitenta automatycznie prowadzi do braku stabilności, gwarancji, odpowiedzialności prawnej i zarządzania. Obecnie istnieje ogromna liczba zdecentralizowanych protokołów, które chcą rozwiązać ten problem poprzez delegowanie zarządzania społecznością oraz zapewnienie pełnej przejrzystości i kontroli nad zabezpieczeniami, które są reprezentowane przez kryptowaluty lub inne stablecoiny. Używanie kryptowaluty jako zabezpieczenia jest najbardziej oczywistym rozwiązaniem dla zdecentralizowanych protokołów pod względem przejrzystości, ale jednocześnie może być mało konkurencyjne w stosunku do stablecoinów wyrażonych np. w dolarze amerykańskim, które swoja wartość 1 USD potrafią utrzymać przez 99% czasu (tak mam na myśli tutaj np. DAI).

Wygląda więc na to, że idealnym rozwiązaniem może być zarządzany przez społeczność zdecentralizowany stablecoin, powiązany z rzeczywistymi aktywami o stabilnej wartości — walutą, zobowiązaniami dłużnymi lub innymi. Pojawienie się takich rozwiązań może mieć znaczący wpływ na obecną branżę stablecoin, zapewniając inwestorom stabilną i przejrzystą alternatywę dla obecnie istniejących scentralizowanych stablecoinów, które są na skraju eliminacji pod presją regulatorów i banków centralnych.

Finansowy Krytyk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentarze