Crypto Critic: Czas połączyć dwa światy finansów

3 219

CeDeFi to koncept nowego systemu finansowego, w którym DeFi jest wiodącą stroną a CeFi mocno je wspiera.

Integracja

Zdecentralizowane finanse, czyli popularne DeFi, ugruntowało swoją pozycję jako siła zdolna do zakłócania tradycyjnych systemów. Podczas gdy DeFi nadal w większości przeciwstawia się tradycyjnym finansom, scentralizowani operatorzy aktywnie poszukują sposobów integracji z nowym systemem. Interes instytucjonalny skłania zarówno zdecentralizowanych, jak i scentralizowanych uczestników do zadawania pytań o DeFi, jego rolę i możliwą współpracę ze scentralizowanymi finansami (tzw. CeFi).

Oczywiście sytuacja nie jest jednolita zarówno w przypadku instytucji scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych, ale główne ogólne obawy są następujące: Czy w ogóle jest szansa na przyzwoity kompromis? Czy są korzyści dla DeFi z przyjęcia CeFi? Czy DeFi jest w stanie dostosować się do instytucji finansowych? Jakie powinny być efekty współpracy CeFi i DeFi, aby współpraca była opłacalna dla obu stron?

Kompromis

Koncepcja CeDeFi (czyli połączenia zcentralizowanych i zdecentralizowanych finansów) może się niektórym wydawać naciągana: jak można coś scentralizować i zdecentralizować jednocześnie? Jednak zarówno dla instytucji, jak i DeFi, CeDeFi może być właśnie sposobem na rozwiązanie problemów obu systemów.

Pierwszą rzeczą do wyjaśnienia jest intencja instytucji. Jeśli pomysł scentralizowanych organizacji zbliżających się do DeFi wydaje się groźny, należy pamiętać o jednej rzeczy: instytucje CeFi chcą wejść do DeFi właśnie dlatego, że jest ono zdecentralizowane. Banki, firmy inwestycyjne i fundusze hedgingowe są zainteresowane posiadaniem większej autonomii. Jasne, chociaż wzrost zysków może być celem dla niektórych, CeFi jest w rzeczywistości pełne tych, którzy rozumieją naprawdę rewolucyjne implikacje stojące za tą technologią. Tak więc CeFi z radością wita wartości DeFi, jeśli znajdziemy sposób na osiągnięcie (co najmniej) trzech aspektów: 1) pełnej zgodności, 2) bezpiecznej i niezawodnej wydajności oraz 3) głębokiej płynności.

Korzyści

Instytucje współpracują z rządami, dużymi firmami, fundacjami badawczymi itp. Mają infrastrukturę, która od setek lat wpływa na życie miliardów ludzi. Przynajmniej współpraca z CeFi jest ważnym krokiem w kierunku globalnej adopcji. Zdecentralizowane innowacje nie muszą ograniczać się do wybranej liczby pierwszych użytkowników. Istnieją inne korzyści, takie jak:

Przygotowanie korzystnego stanowiska do dyskusji regulacyjnych. Jak można się spodziewać, boom rynkowy z 2021 r. zakończył się bardzo dużym zainteresowaniem regulatorów. Ponieważ DeFi obsługuje duży kapitał (około 100 miliardów dolarów w łącznej wartości zablokowanej TVL), potrzeba kompleksowych ram prawnych jest nie tylko oczywista – jest to pilna kwestia. Sposób, w jaki DeFi działa obecnie pod względem bezpieczeństwa, ochrony inwestorów, bezpiecznego przechowywania i opracowywania korzystnych przypadków użycia, wpłynie na stanowisko regulacyjne i na kolejne lata (lub dziesięciolecia) dla DeFi. Instytucje mają duże doświadczenie regulacyjne: współpraca CeFi i DeFi jest w rzeczywistości praktycznym przypadkiem audytu istniejącej infrastruktury DeFi.

Skalowanie infrastruktury DeFi. To imponujące, że DeFi obsługuje teraz miliardy dolarów w tak krótkim czasie, ale CeFi od wieków przekazuje ich biliony. Instytucje mają mechanizmy pracy z dużym kapitałem, podczas gdy w DeFi metody te dopiero się pojawiają. DeFi jest rewolucyjne pod względem technologicznym, ale CeFi ma niewątpliwie większe doświadczenie w reagowaniu na naciski rynku i rządów. Należy dzielić się tymi doświadczeniami i praktykami, mając na celu ulepszenie obu systemów w dłuższej perspektywie.

Wyzwania DeFi

W nakreślonych obszarach zgodności, niezawodności i płynności DeFi nie spełnia swoich oczekiwań. Brak KYC i AML uniemożliwia instytucjom finansowym zapewnienie bezpieczeństwa operacji. Chociaż niektórzy twierdzą, że KYC i AML zawodzą, warto pamiętać, że mechanizmy te zostały zbudowane w odpowiedzi na bardzo niebezpieczne zagrożenia, takie jak globalne pranie pieniędzy, uchylanie się od opodatkowania i ryzyko kredytowe. Instytucje nie mogą sobie pozwolić na angażowanie się w niezweryfikowane operacje, ryzyko jest zbyt duże.

Kolejnym wyzwaniem instytucjonalnym jest duża skala operacji. Duże wolumeny obrotu wymagają głębokiej płynności i niezawodnej infrastruktury. DeFi powinno oferować technologię redundantną (aby w przypadku awarii jednego modułu, inny mógł go zastąpić), duże pule płynności oraz bezpieczne środki transakcji i przechowywania.

Warunki współpracy

DeFi powinno być motorem inicjującym współpracę. Na dużą skalę nadal istnieje wiele aspektów decentralizacji, których gracze instytucjonalni nie rozumieją. Współpraca CeDeFi zdecydowanie powinna odbywać się na zasadach zdecentralizowanych i z inicjatywy DeFi.

Gracze DeFi powinni być nastawieni na przestrzeganie i ochronę wartości decentralizacji w jak największym stopniu, o ile jest to w pełni zgodne z interesem większości użytkowników. Zespoły DeFi powinny mieć pełne uprawnienia do tworzenia technologii zgodnie z najlepszymi standardami projektowania i rozwoju. Brak presji ze strony scentralizowanych graczy. Ostatecznym celem jest zawsze globalna dostępność i redukcja pośredników. DeFi nie powinno akceptować partnerstw, które zmieniałyby te wartości.

Niezależnie od wielkości i doświadczenia CeFi powinno wybrać drogę wnoszenia wartości, a nie ingerowania w już sprawdzone i działające rozwiązania. Instytucje mogą dzielić się doświadczeniem, siecią prawną i ustalonymi praktykami zarządzania. Jednak ważne jest, aby szanować sposoby działania DeFi. Gdy tylko zapewnią one zgodność, bezpieczeństwo i płynność operacji finansowych, instytucje nie powinny naciskać na dodatkowe zabezpieczanie i centralizację.

Dlatego CeDeFi, nowy system finansowy, powinien być budowany z myślą o tych wartościach. DeFi prowadzi, CeFi wnosi doświadczenie i rozwiązania — w tej właśnie kolejność. Nadszedł czas, aby oba systemy nie działały przeciwko sobie, ale razem i w celu poprawy globalnych rynków finansowych. Taka współpraca choć abstrakcyjna na dzień dzisiejszy, wyszłaby nam wszystkim na dobre.

Finansowy Krytyk

Komentarze