Crypto Critic: Blockchain – most łączący dwa światy

W najbliższych latach niezwykle ważne jest, aby tradycyjne przedsiębiorstwa przyłączały się do zdecentralizowanego ekosystemu blockchain, w celu zapewnienia sobie dodatkowego bezpieczeństwa i legitymizacji swoich operacji.

Innowacja dekady

Technologia blockchain rewolucjonizuje sposób, w jaki wchodzimy w interakcje, przeprowadzamy transakcje i udostępniamy informacje, a wielu ekspertów przewiduje, że będzie to najbardziej przełomowa technologia w obecnej dekadzie. Po niewielkich innowacjach strukturalnych od XIX i XX wieku, decentralizacja przybliżyła takie branże, jak finanse, media i technologia, do większej przejrzystości działań, wolności od pośredników i zwiększonej wydajności.

Tradycyjne przedsiębiorstwa opierają się na scentralizowanej strukturze za zamkniętymi drzwiami. W przeciwieństwie do tego zdecentralizowane projekty finansowe są budowane z etosem, zgodnie z którym zarządzanie powinno być zdecentralizowane i demokratyczne. Przejście społeczeństwa na zdecentralizowane platformy może uczynić wiele usług bezpieczniejszymi, bardziej dostępnymi i bardziej przejrzystymi niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące zainteresowanie tą branżą świadczy o zbiorowym pragnieniu posiadania większej kontroli nad krytycznymi elementami naszego życia, zwłaszcza nad naszymi finansami.

Funkcjonowanie Daaps

Podczas gdy decentralizacja pomaga rozwiązać problemy, takie jak przejrzystość i wydajność, brak zaufanego organu centralnego oznacza, że ​​zdecentralizowane aplikacje muszą polegać na stronach trzecich, które dostarczają dane w celu wykonania transakcji. Dostęp do wiarygodnych, zaufanych informacji, takich jak kanały cenowe, rzeczywiste wydarzenia i identyfikacja, między innymi, stanowi podstawę niezawodności, siły i wydajności zdecentralizowanej aplikacji.

Bezpieczeństwo w zakresie ochrony tych danych zapewnia rozwiązanie Oracle, które jest w stanie niezawodnie i skutecznie łączyć informacje ze świata rzeczywistego i spoza łańcucha ze zdecentralizowanymi aplikacjami i inteligentnymi kontraktami w weryfikowalny, odporny na manipulacje sposób. Przy ponad 1 milionie regularnych użytkowników DApps na całym świecie istnieje ogromne zapotrzebowanie na niezawodne dane poza łańcuchem bloków, ponieważ stanowią one podstawę bezpieczeństwa aplikacji DeFi i miliardów obecnie zablokowanych w tym ekosystemie.

Po włamaniach, atakach i manipulacji danymi, wyzwaniem stojącym przed technologią blockchain jest tworzenie zaufania i budowanie bezpiecznych systemów w przypadku braku ustalonych przepisów rządowych. W tym miejscu nowe technologie, takie jak Oracle, są niezbędne do stworzenia bezpiecznego połączenia między tradycyjnymi firmami z wiarygodnymi danymi a zdecentralizowanym ekosystemem.

Wyrocznia z blockchaina

Oracle dla danych działają jako pomost między zdecentralizowanymi aplikacjami blockchain, agregując i łącząc rzeczywiste dane z inteligentnymi kontraktami. Te zdecentralizowane aplikacje wykorzystują następnie inteligentne kontrakty, które wykonują się samoczynnie po spełnieniu określonych kryteriów, takich jak likwidacja zabezpieczenia, co wymaga ustalonej wartości cenowej. W przypadku braku scentralizowanego organu Oracles są niezbędne do połączenia aplikacji opartych na łańcuchu bloków z informacjami wymaganymi do wykonania tych inteligentnych kontraktów.

Przypadki użycia inteligentnych kontraktów i technologii Oracle są rozległe i obejmują ubezpieczenia, nieruchomości, opiekę zdrowotną i, co najważniejsze, przestrzeń DeFi, gdzie naruszenie bezpieczeństwa może zagrozić milionom ludzi.

Ratunek dla DeFi

W DeFi jest mnóstwo przypadków hacków. Oracles są danymi wejściowymi do logiki inteligentnych kontraktów i dlatego dyktują ich zachowanie: dane wyjściowe. Jeśli dane wejściowe oracle są nieprawidłowe, prowadzi to do niezamierzonego zachowania inteligentnego kontraktu i może skutkować utratą funduszy lub innymi niepożądanymi skutkami, co widać nawet w najsilniejszych projektach DeFi. Te problemy strukturalne sprawiają, że konieczne jest powszechne przyjęcie Oracles w systemie zdecentralizowanych finansów.

Istnieje rozpaczliwa, krytyczna potrzeba połączenia Web 2.0 z Web 3.0 w celu stworzenia bardziej wydajnego i odpornego na cenzurę Internetu. Tradycyjne firmy zbudowane w oparciu o Web 2.0 nie są jeszcze strukturalnie gotowe do przejścia na DeFi ze względu na wymagane know-how i elastyczność organizacyjną. Te tradycyjne przedsiębiorstwa będą wymagały płynnych procesów wdrożeniowych o wysokim poziomie elastyczności i możliwości dostosowywania, aby działać jako pomost do sieci Web 3.0.

W tym miejscu pojawi się nowatorska technologia Oracles, zapewniająca wsparcie i systemy dla przedsiębiorstw, które pozwolą im przejść na Web 3.0 bez konieczności zmagania się z tym procesem.

Narzędzie dla DeFi

Chociaż DeFi niezaprzeczalnie rozkwitło w ciągu ostatniego roku, przestrzeń ta nadal wymaga szerszego przyjęcia przez większość użytkowników, która nie ma doświadczenia w tym świecie, ponieważ to właśnie ta dostępność stworzy naprawdę solidny ekosystem DeFi.

Tradycyjne przedsiębiorstwa również mogą odnieść znaczne korzyści z tej transformacji, ponieważ ich dane są cennym źródłem dla zdecentralizowanych aplikacji i innowacyjnego nowego źródła przychodów, które w miarę rozwoju branży jest gotowe do przejęcia rynku.

Wiele zdecentralizowanych aplikacji wymaga do działania informacji w czasie rzeczywistym, takich jak ceny, wyniki sportowe, pogoda i aktualizacje wiadomości. Tradycyjne przedsiębiorstwa, które mogą dostarczać wiarygodne dane ze świata rzeczywistego, muszą wykorzystać ten rosnący popyt, łącząc się ze zdecentralizowanymi aplikacjami i komercjalizując te dane za pośrednictwem niezawodnego Oracle. Giganci technologiczni i medialni, jak na przykład Google i Bloomberg, odnieśliby ogromne korzyści z wykorzystania tego typu Oracles.

Początek rewolucji na lata

To ekscytujący krok dla branży, ponieważ kiedy duże przedsiębiorstwa zanurzają palce w DeFi, dodaje to dodatkowego bezpieczeństwa i legitymizacji przestrzeni. Z kolei to przejście stworzy dodatkowe źródło dochodu dla tych ugruntowanych firm w nowej, dobrze prosperującej branży. Tradycyjne przedsiębiorstwa nie mają innego wyboru, jak tylko wejść w tę przestrzeń lub ryzykować pozostanie w tyle, ponieważ świat nadal przyjmuje DeFi, DApps i inteligentne kontrakty.

Bezpośrednie połączenie ze źródłami danych to dla firm najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i ich integralności – co jednocześnie wzmacnia ogólne bezpieczeństwo w przestrzeni DeFi i całym zdecentralizowanym ekosystemie. Oracles odgrywają bardzo ważną rolę w tym procesie i budowaniu zaufania do DeFi i szerszej branży blockchain.

Już teraz obserwujemy, jak wiele dużych przedsiębiorstw włącza zdecentralizowane technologie do swoich modeli biznesowych. Liderzy w przestrzeni DeFi muszą zaangażować się i pokierować tymi tradycyjnymi biznesami, aby nastąpiły znaczące zmiany i ewolucja. Konieczne jest, aby branża traktowała priorytetowo użyteczność, uproszczenie i edukację społeczności, aby doświadczyć powszechnego przyjęcia, do którego dąży DeFi. Przyszłość jest zdecentralizowana, a branża ma tak dużo miejsca na rozwój jak tylko możemy sobie wymarzyć – jesteśmy dopiero na początku rewolucji.

Finansowy Krtytyk

Komentarze