Crypto Critic: Banki kryptowalutowe zmienią ten rynek

Niesamowity rozwój

Rynek kryptowalut przeszedł długą drogę od jego powstania w 2009 roku. Wiele obszarów uległo poprawie w ciągu ostatnich 12 lat, takich jak rozwiązania w zakresie przechowywania i wymiany. Jeśli zapytasz pierwszych użytkowników kryptowalut, mogą opowiedzieć Ci historie o tym, jak trudno było założyć portfel lub jak uciążliwe było kupienie Bitcoina bez bycia oszukanym.

Od tego czasu jednak sytuacja zmieniła się na lepsze, jeśli chodzi o wrażenia użytkownika i interfejs przygotowany dla niego. W dzisiejszych czasach utworzenie portfela kryptowalut jest tak proste, jak stworzenie adresu e-maila. To samo dotyczy zakupu kryptowalut – w ostatnich latach pojawiły się setki niezawodnych giełd, umożliwiających prosty oraz bezpieczny zakup i sprzedaż kryptowalut.

Brak integracji

Chociaż mógłbym wymienić wiele innych przykładów w przestrzeni kryptograficznej, które poprawiły się w ciągu ostatniej dekady, nadal istnieje poważny problem z większością produktów i usług w tym sektorze. Mianowicie, te wszystkie rozwiązania nie są w pełni zintegrowane. Tutaj wkraczają banki kryptograficzne i będą one zmieniać zasady gry w przestrzeni kryptowalut.

Kiedy używamy słowa zintegrowany, mamy na myśli dwa obszary: pierwszy dotyczy ekosystemu kryptowalut, który oferuje wiele interesujących i obiecujących aplikacji oraz usług, które są rozproszone na kilku platformach. Drugi obszar jest związany z branżą usług finansowych, gdzie krypto banki oferują zintegrowane rozwiązanie, będąc jakoby mostem łączącym świat kryptowalut z tradycyjnym rynkiem finansowym. Warto przyjrzeć się każdemu z nich, ponieważ są one równie ważne, aby zrozumieć rewolucyjny aspekt banków kryptowalut.

Wszystko pod ręką

Banki kryptograficzne pozwalają na posiadanie aktywów kryptograficznych i tradycyjnych – takich jak waluty fiducjarne, papiery wartościowe – na jednym koncie. Większość osób zajmujących się kryptowalutami musi mieć do czynienia z wieloma stronami trzecimi. Prawdopodobnie masz jakieś aktywa kryptograficzne na wielu giełdach, część trzymasz na portfelach sprzętowych, korzystasz z usług świadczonych przez pożyczkodawców DeFi. Oczywiście nie powinniśmy również zapominać o Twoim fiducjarnym koncie bankowym, którego potrzebujesz, aby wysłać środki innej stronie na zakup aktywów kryptograficznych i odebrać swoje przychody przy sprzedaży kryptowalut.

Ostatecznie masz swoje dane i aktywa w wielu miejscach, dzięki czemu masz do czynienia z wieloma ryzykami na różnych platformach.

Banki kryptograficzne zapewniają, że masz wszystkie swoje różne zasoby kryptowalut, walut fiducjarnych i usług na jednym wygodnym koncie bankowym. A co najważniejsze, tym wszystkim zajmuje się jeden dostawca. Chociaż rozproszone księgi rozrachunkowe są dobre, to zdecentralizowana kontrola jest już trochę gorsza. Krypto banki pozwalają na scentralizowaną kontrolę nad zdecentralizowanymi aktywami. Eliminuje to obecne ryzyko, jakie wielu inwestorów kryptograficznych ma w kontaktach z dużą liczbą różnych dostawców w różnych jurysdykcjach. Dzięki krypto bankom masz jedną wyspecjalizowaną platformę do wielu usług i produktów.

Most do starego świata

Mimo że korzyści z posiadania aktywów kryptograficznych są oczywiste, liczba tradycyjnych graczy, takich jak fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe lub fundacje rodzinne, które wchodzą w ten świat, jest zaskakująco mała. To fakt, że ostatnie miesiące to głośne wejścia w ten rynek przez takie firmy jak PayPal, Square, Tesla czy MicroStrategy, aczkolwiek mowa tu o maksymalnie kilkudziesięciu podmiotach. Znaczna większość inwestorów instytucjonalnych jeszcze tego nie robi. Powodem tego jest brak przepisów i zaufanych partnerów do współpracy.

Banki kryptograficzne są idealnym partnerem, który pomaga graczom instytucjonalnym wejść do przestrzeni kryptowalut, dokonywać inwestycji w świat aktywów cyfrowych i bezpiecznie je przechowywać dzięki pełnej ofercie usług na poziomie bankowym.

Często instytucje chcą inwestować w kryptowaluty, ale ich inwestorzy lub zarząd obawiają się ryzyka związanego z ich nabyciem, sprzedażą i przechowywaniem. Jeśli jednak fundusz może nawiązać współpracę z regulowanym bankiem specjalizującym się w kryptowalutach, może to zmienić opinię ważnych graczy. Może to ogromnie zwiększyć adopcję kryptowalut, ponieważ rynek masowy (ulica) często podąża za dużymi graczami. Wprowadzenie coraz większej liczby graczy instytucjonalnych do kryptowalut przyniesie korzyści całej przestrzeni.

Banki kryptowalut pełnią rolę mostu między światem kryptowalut a światem tradycyjnych usług finansowych. Posiadając licencję bankową, krypto bank spełnia wymagania i standardy tradycyjnego świata usług finansowych, oferując usługi i produkty w przestrzeni kryptowalut. Stworzenie płynnego połączenia między tymi dwoma światami może sprawić, że ten rynek przeżyje niesamowity rozwój.

Regulacje to klucz

Dotychczas przestrzeń kryptograficzna była w większości nieuregulowana. Podobnie jak w przypadku rozwiązań w zakresie powiernictwa i wymiany, sytuacja uległa znacznej zmianie, z korzyścią w szczególności dla inwestorów. Większość krajów stworzyła przepisy i regulacje dotyczące aktywów kryptograficznych i dalej projektuje nowe przepisy, aby zintegrować je z regulowanym światem usług finansowych.

Bank kryptowalut jest z założenia zgodny z prawem. Aby otrzymać licencję bankową, projekt musi spełniać wszystkie wymogi regulacyjne określone i zbadane przez regulatora. Daje to inwestorom kryptowalutowym pewność, że nie będzie później żadnego ryzyka prawnego wobec takich dostawców usług. Jeśli przyjrzymy się obecnym sytuacjom, w których kilka giełd nie przestrzega przepisów i naraża użytkowników na potężne straty, można zrozumieć korzyści płynące ze współpracy z regulowanym partnerem.

Globalnie trend zmierza w kierunku większej liczby regulacji. W przyszłości oferowanie usług kryptograficznych bez jakiejś licencji będzie zabronione. Banki kryptograficzne są doskonale wymyślone, ponieważ od samego początku będą przestrzegały prawa. Jest to poważny problem dla obecnych graczy w przestrzeni kryptograficznej, którzy istnieją na tym rynku zanim obowiązywały na nim jakiekolwiek regulacje.

Chociaż pierwotnym pomysłem Satoshiego Nakomoto było pozbycie się scentralizowanych pośredników, a jedną z zasad Bitcoina jest być własnym bankiem, to banki kryptograficzne będą jak na ironię przełomem w zakresie zarządzania aktywami kryptograficznymi, oferując wszystkie usługi i produkty w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Obecnie Szwajcaria i Stany Zjednoczone przodują, jeśli chodzi o udzielanie licencji bankowych na projekty kryptograficzne, ale można się spodziewać, że liczba wyspecjalizowanych banków wzrośnie na całym świecie w ciągu najbliższych kilku lat, gdy ich wysoka atrakcyjność stanie się oczywista.

Finansowy Krytyk

Komentarze