Bill Miller: „Brak BTC w portfelu inwestycyjnym to ogromny błąd”

3 032

Słynny inwestor i współzałożyciel Miller Value Partners Bill Miller twierdzi, że posiadanie portfela inwestycyjnego bez BTC to duży błąd. Dlaczego?

W liście odnośnie strategii inwestycji z IV kwartału 2020 r. Miller próbuje przedstawić swoim czytelnikom korzyści płynące z Bitcoina. Autor posuwa się nawet do stwierdzenia, że nieposiadanie BTC w przeszłości i dalsze zaniechania w kontekście braku jego obecności w inwestycyjnym portfolio to bardzo duży błąd.

Miller argumentuje, że pomimo zmienności kryptowaluty, aktualny trend jasno pokazuje, że BTC jest aktywem, wobec którego popyt stale rośnie.

„Bitcoin był aktywem o najlepszych wynikach w ciągu ośmiu z ostatnich dziesięciu lat kalendarzowych. Jego roczna wydajność zdmuchnęła […] Nasdaq w ciągu ostatniej dekady dziesięciokrotnie. Nieposiadanie żadnego bitcoina było ogromnym błędem […]. Długoterminowy wykres świecowy pokazuje progresywnie wyższe dołki pomimo znacznej zmienności, wyraźnie przedstawiając rosnący popyt ze strony długoterminowych posiadaczy gotowych tolerować takie wahania.

Od 12 lat popyt rośnie konsekwentnie szybciej niż podaż, a brak posiadania jakiegokolwiek bitcoina oznacza przekonanie, że nastąpi odwrócenie trwającego od dawna i coraz silniejszego trendu. Prawie każdy długoterminowy posiadacz BTC osiągnął wyższą stopę zwrotu na kryptowalucie niż na czymkolwiek innym. Ci, którzy to rozumieją, nie widzą powodu, aby w tym momencie lokować swoje nadwyżki w jakichkolwiek innych aktywach”.

Bitcoin: największy potencjał wzrostu i płynności

Miller zwraca uwagę na bitcoina jako aktywo o największym, łącznym potencjale wzrostu i płynności, przy stosunkowo małej kapitalizacji rynkowej:

„… Nie ma innego zasobu, który łączy płynność z takim potencjałem wzrostu. Bitcoin jest wciąż rozwijającą się technologią, która nie należy do nikogo i ma wspaniały, logicznie spójny protokół z rozproszonym modelem zarządzania.

Dane z Banku Światowego, MFW i OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskazują, że łączna wartość pieniędzy na świecie wynosiła, pod koniec 2020 r., 130 bilionów dolarów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 700 miliardów dolarów, bitcoin stanowi około połowy jednego procenta wszystkich systemów na świecie, pomimo pewnych wyraźnych przewag”.

Miller dodaje, że chociaż sukces Bitcoin mógł wydawać się nieoczekiwany, może się zdarzyć, że jego dalszy wzrost stanie się równoznaczny z globalną rewolucję finansową.

„Światem rządzą wydarzenia typu fat-tail lub pozornie nieprawdopodobne zdarzenia, które mają ogromny wpływ na wiele spraw. Wszystkie dotychczasowe wskaźniki poświadczają, że jednym z takich czynników jest Bitcoin. Preferowane środki wymiany mają tendencję do poruszania się w długich cyklach. Możemy być w samym środku poważnej globalnej transformacji, która w dużej mierze pozostaje niezauważona”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze