Armstrong: „Wiem dokładnie, kiedy hossa na bitcoinie dobiegnie końca”

9 621

Analityk i trader kryptowalut Ben Armstrong twierdzi, że wie, kiedy hossa na bitcoinie dobiegnie końca…

Armstrong, znany w branży jako BitBoy Crypto, powiedział swoim 635 000 subskrybentów, że chociaż rajd bitcoinowych byków bynajmniej jeszcze się nie skończył, posiadacze BTC powinni być przygotowani na jego finał, ponieważ kiedy kurs ulegnie załamaniu, będzie spadać dość szybko…

„Zdarzyło się to niezliczonym ludziom w 2018 roku… Obserwowałem, jak moje portfolio rośnie tylko po to, by zostać całkowicie zniszczone. Dlaczego? Ponieważ nie rozumiałem wtedy psychologii rynku. Nie rozumiałem, że kiedy znajdujesz się w momencie największej ekscytacji, wtedy wszystko zaczyna się walić. Moment, w którym czujesz, że nie chcesz sprzedawać, bywa nieraz najlepszym sygnałem do tego, aby wyjść z rynku”.

To zajmie dwa tygodnie…

Podczas gdy Armstrong przyznaje, że nie można dokładnie przewidzieć, kiedy bitcoin osiągnie szczyt tego cyklu, ​​wierzy, że stanie się to w ciągu (określonego) dwutygodniowego okresu czasu.

„Najbardziej paraboliczny rajd w cyklu kryptowalut ma miejsce pod sam koniec ostatniego miesiąca…

Wiem dokładnie, kiedy hossa Bitcoin się skończy. […] trudno estymować ten moment dokładnie co do dnia […], ale okres dwóch tygodni pod koniec września jest dokładnie tym okresem, kiedy powinieneś chcieć wyjść z rynku.”

Skąd taka prognoza?

Armstrong twierdzi, że swoje prognozy wyprowadził z The Golden Bull Cycle Ratio, który jest owocem analiz prowadzonych przez TradingShot na TradingView.

Wykres opiera się na bitcoinowych cyklach byka z przeszłości. Ma na celu przewidzieć, jak długo potrwają przyszłe cykle wzrostów.

hossa na bitcoinie
źródło: TradingView

„Jak widać, w poprzednich dwóch cyklach występował dokładnie 51-49% stosunek tygodniowych świec między dwiema odrębnymi częściami okresów wzrostowych.

51% hossy trwa od dna rynku do halvingu Bitcoina, który ma miejsce co 210 000 bloków. 49% hossy trwa od daty halvingu do samego szczytu rynku.

Kiedy uzmysłowisz sobie te daty, jest to 504 dni od 11 maja, czyli dnia, w którym nastąpiło zmniejszenie nagrody za wydobycie bloku o połowę w 2020 r.… To daje datę 28 września”.

Nie ma gwarancji, że historia się powtórzy…

Oczywiście nie ma gwarancji, że historia się powtórzy, Armstrong wskazuje jednak, że ten cykl wygląda niesamowicie podobnie do tego z 2017 roku, co oznacza, że ​​prawdziwy paraboliczny rajd bitcoina jeszcze się nie rozpoczął.

„Ale kiedy nałożysz bieżący bull run na ostatni, pasują do siebie praktycznie jak ulał…

Nie weszliśmy jeszcze na parabolę, więc nie ma powodu, by sądzić, że wydarzy się coś innego niż dotychczas”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze