Dramatyczny spadek zysku jednego z największych producentów srebra na świecie. Co się stało?

KGHM, czyli drugi producent srebra na świecie podał wyniki za I Q 2023 roku. Te były nieco lepsze od oczekiwań inwestorów. Przychody wyniosły 9 585 mln zł, co było wynikiem o 8% lepszym od konsensusu PAP. Z kolei skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1 882 mln zł. Było to o 4% powyżej rynkowego konsensusu. Wyniki, mimo że nieco lepsze od oczekiwań, były o wiele gorsze niż rok wcześniej. Zysk netto spadł o 90% r/r. Co było tego przyczyną?

KGHM - drugi producent miedzi na świecie
Źródło: KGHM

Przychody w górę, marża w dół

Przyjrzyjmy się wynikom spółki. Przychody wyniosły 9 585 mln zł i były o 6,6% wyższe niż rok wcześniej. Główną przyczyną wzrostu przychodów były wyniki w kraju. Sprzedaż polskiej spółki wzrosła o 10,8% r/r do poziomu 8 370 mln zł. Z kolei przychody KGHM International były niższe aż o 18,8% r/r.

https://twitter.com/kghm_sa/status/1658857297051779072

Przychody zatem wzrosły. Pomógł wyższy kurs USD/PLN oraz nieco wyższe wolumeny sprzedaży miedzi. Sprzedaż wyrobów z miedzi i czystej miedzi wyniosła 156,9 tys ton i była o 10% wyższa niż rok wcześniej. Szczególnie dobrze radził sobie segment katod (+26% r/r). Najmocniej wzrosła sprzedaż złota, która wyniosła 1 242,3 kg. Oznaczało to wzrost o 64% r/r.

Mimo wzrostu przychodów o 6,6% r/r to koszty sprzedanych produktów były wyższe o 24,5% r/r. Wyniosły 8 502 mln zł. Oznaczało to, że marża brutto spadła do poziomu 11,3% z 24% w I Q 2022. Tak niski poziom marży brutto na sprzedaży była w IV Q 2019 roku. Jest to najsłabszy I Q w latach 2014 – 2023. Mimo gorszej marży brutto to koszty ogólnego zarządu wzrosły w ciągu roku o 24,8% i wyniosły 297 mln zł. W polskich zakładach koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 wynosił 3,08$ za funt miedzi. Był to najwyższy poziom kosztów w badanym okresie (2014 – 2023). Wzrost kosztów C1 wyniósł 28,3% r/r.

Zysk netto aż o 90% niższy niż przed rokiem

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1 882 mln zł i był niższy o prawie 40% r/r. Nie pomogła strata w KGHM International, która wyniosła 37 mln zł. Jest to pierwsza tego typu strata w spółce zależnej w latach 2014 – 2023. Powodem takiego wyniku był wyższy koszt produkcji miedzi w koncentracie (C1), który wyniósł aż 5$ za funt. W roku poprzednim w KGHM International koszt C1 wynosił 2,23$ za funt. Znacznie lepiej wyglądała marża EBITDA działalności w Polsce. Wyniosła ona 16%. Z kolei projekt Sierra Gorda miał skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 59%.

Wynik netto spółki wyniósł zaledwie 164 mln zł i był o ponad 90% niższy niż rok wcześniej. Na tak słaby wynik netto składała się niska marża osiągnięta na sprzedanych produktach oraz pozycja pozostałe przychody i koszty operacyjne, które pomniejszyły wynik o 370 mln zł. Na niski wynik netto złożyło się wiele czynników. Jednym z nich było zawężenie spreadu (tj. różnicy) między rynkową ceną miedzi a kosztami produkcji. Spowodowało to drastyczny spadek marży brutto na sprzedaży. Z racji na duży udział kosztów stałych spowodowało to drastyczne skurczenie się wyniku netto.

KGHM zwiększył wydobycie srebra

Warto zauważyć, że wzrosła produkcji srebra. W I Q 2023 roku w polskich zakładach wyprodukowano 374,9 ton srebra. W poprzednim roku produkcja wyniosła 339,8 ton srebra. Warto dodać, że produkcja złota w Polsce wzrosła o 46% r/r do 30,9 tys. uncji. O 1% spadła natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej, walcówka, drut OFE i CuAg.

Znacznie spadła produkcja na rynkach zagranicznych. W Sierra Gorda produkcja miedzi była mniejsza r/r o 21% i wyniosła 18,9 tys ton. W pozostałych kopalniach zagranicznych wydobycie miedzi zmniejszyło się o 58% i wyniosła 7,6 tys. ton.

Może Cię zainteresować:

Komentarze