Bank Światowy o perspektywach srebra, złota i platyny

Bank Światowy o perspektywach srebra, złota i platyny

Według najnowszego raportu Banku Światowego, od szczytu w czerwcu 2022 r. ceny towarów odnotowały największy spadek kiedy to pandemia COVID-19 zatrzymała światową gospodarkę.

Ceny towarów pozostaną wysokie

Bank Światowy, który jest „bankiem banków centralnych” dodał, że po spadku o 32% w stosunku do zeszłorocznego szczytu, oczekuje się, że ceny towarów utrzymają się powyżej poziomów sprzed pandemii. Zwiększając tym samym obawy o przystępność cenową i bezpieczeństwo żywności.

Biorąc pod uwagę niższą aktywność gospodarczą na rynkach towarowych, Bank Światowy stwierdził w zaktualizowanej prognozie, że spodziewa się spadku cen towarów o 21% w tym roku, w porównaniu z ubiegłorocznym wzrostem o 45%. Oczekuje się, że ceny pozostaną względnie stabilne do 2024 r.

Przeczytaj także: Na wzgórzach Kalifornii wciąż znajduje się złoto

Ryzyko wstrząsów na rynkach towarowych

Jednak Bank Światowy powiedział, że dostrzegają w tym roku znaczne ryzyko wzrostu cen.

„Ryzyko dla prognozy jest przechylone w górę, przede wszystkim dlatego, że wiele czynników leżących u podstaw wstrząsów na rynkach towarowych w ostatnim czasie nadal przeważa” – stwierdzili analitycy.

Ryzyka spadkowe cen towarów pozostają zbieżne z zaostrzoną polityką pieniężną na całym świecie. Ponieważ banki centralne nadal walczą z utrzymującymi się zagrożeniami inflacyjnymi. Analitycy zauważyli, że utrzymujące się powyżej poziomów sprzed pandemii ceny surowców będą miały wpływ na inflację. Może to doprowadzić do dalszego spowolnienia wzrostu.

„Utrzymująca się podwyższona presja inflacyjna może wymagać jeszcze bardziej agresywnej reakcji politycznej ze strony głównych banków centralnych. Po niedawnym epizodzie napięć finansowych warunki udzielania kredytów mogą się zaostrzyć. Jeśli wystąpią tego rodzaju ryzyka, osłabią one popyt na towary przemysłowe i doprowadzą do niższych cen, ” – stwierdzili analitycy.

Dobry czas dla metali szlachetnych

Bank Światowy powiedział, że w świecie pełnym niepewności metale szlachetne pozostaną atrakcyjnym aktywem. Analitycy stwierdzili, że spodziewają się, że ceny metali szlachetnych wzrosną w tym roku o 6%. Osiągną lepsze wyniki niż szerszy rynek towarowy.

Pomimo niedawnego wzrostu cen srebra i platyny, analitycy Banku Światowego zauważają, że złoto przoduje w sektorze, rosnąc o 9% w pierwszych trzech miesiącach roku. Analitycy spodziewają się, że ceny złota pozostaną podwyższone i wyniosą średnio około 1900 USD za uncję w ciągu roku.

Bank Światowy powiedział, że bezpieczny popyt będzie nadal wspierał złoto przez resztę roku. Nawet jeśli Rezerwa Federalna utrzyma agresywną politykę pieniężną, a inne banki centralne będą nadal podnosić stopy procentowe.

„Podwyżki stóp procentowych banku centralnego od 2022 r. ograniczyły ceny złota poprzez podniesienie kosztu alternatywnego utrzymywania tego metalu. Jednakże niedawna rozbieżność ruchów cen złota i rentowności 10-letnich skarbowych papierów wartościowych chronionych przed inflacją (TIPS) sugeruje, że wpływ niepewności geopolitycznej i gospodarczej na ceny był silniejszy niż efekt kosztu alternatywnego” – stwierdzili analitycy.

Bank Światowy powiedział, że bezprecedensowy popyt ze strony banków centralnych może zapewnić jeszcze większy rozpęd dla akcji cenowej złota w tym roku.

Srebro w cenie

Tymczasem oczekuje się, że ceny srebra wzrosną o 6% w 2023 r., średnio o 23 USD za uncję. Bank pozostaje długoterminowo optymistyczny w stosunku do metalu szlachetnego.

„W dłuższej perspektywie wzrost produkcji produktów fotowoltaicznych, motoryzacyjnych i niektórych komponentów elektronicznych (takich jak Internet 5G) może doprowadzić do większego popytu i wyższych cen” – stwierdzili analitycy.

Popyt na platynę będzie rósł

Bank Światowy jest również optymistycznie nastawiony do platyny, mimo że ten metal szlachetny miał neutralny początek roku.

„Oczekuje się, że ceny utrzymają się na poziomie około 1000 USD za uncję troy w 2023 r., co oznacza 4-procentowy wzrost w stosunku do 2022 r. i wzrost o kolejne 5 proc. w 2024 r. Oczekuje się, że popyt na platynę w 2023 r. będzie silnie rósł. Będzie napędzany przez sektor przemysłowy, motoryzacyjny i inwestycyjny. Oczekuje się, że podaż w 2023 roku będzie w dużej mierze stabilna” – twierdzą analitycy.

„Długoterminowe perspektywy popytu na platynę są pozytywne. Transformacja energetyczna nasila się, biorąc pod uwagę jej zastosowanie w elektrolizerach, bezemisyjnej produkcji wodoru i ogniwach paliwowych”.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze