Wszystkie rekordy ETH 2.0 | 1 000 000 USD w 30 minut i inni…

8 573

Długo oczekiwany kontrakt depozytowy dla Ethereum 2.0 został wreszcie wdrożony, otwierając drzwi do stakingu. W ciągu pierwszych 30 minut od uruchomienia, na kontrakcie zdeponowano ETH o wartości 1 000 000 dolarów.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, zgodnie z ETH 2 Launchpad, na staking przeznaczono już ponad 15 000 ETH. Przy dzisiejszych cenach to około 6,15 miliona dolarów. Przypomnijmy, że aby genesis Beacon Chain zostało ostatecznie zainicjowane, wymagane jest 524 288 ETH od 16 384 walidatorów.

eth 2.0 launchpad
ethereum 2.0 launchpad

Rekord za rekordem

Kilka godzin po podaniu wiadomości o uruchomieniu kontraktu, liczba adresów Ethereum zawierających co najmniej 32 ETH osiągnęła ATH wynoszące 126 852. Przed ostatnim wzrostem liczba ta wahała się w okolicach 123 tys.

Oznacza to, że około 13% wszystkich adresów, które obecnie posiadają więcej niż 32 Ether, będzie mogło uczestniczyć w sieci, aby rozpocząć staking. Jeśli ta kwota nie zostanie osiągnięta, uruchomienie zostanie odłożone na siedem dni po osiągnięciu wymaganego progu.

Liczba adresów zawierających co najmniej 0,1, 10 lub 100 ETH również wzrosła, osiągając odpowiednio rekordowy poziom 3 616 246 adresów, 293 183 adresów i 52 943 adresów – co wskazuje na zwiększoną akumulację spekulantów i potencjalnych walidatorów.

Liczba ETH trzymanych na giełdach również osiągnęła najniższy od jednego roku poziom 15,8 miliona. Odnosząc się do Bitcoin, na początku tego miesiąca Willy Woo powiedział, że uważa, że ​​kiedy liczba monet znajdujących się na giełdach spada, „jest to znak, że nowi kupujący przychodzą, aby zgarnąć monety z rynków i przenieść je do cold storage.”

Hossa, hossa idzie!?

W ciągu ostatnich 9 miesięcy, saldo giełdowe Ethereum utworzyło „bart pattern” (patrz niżej), podobnie jak w miesiącach poprzedzających hossę w 2017 r. Z tym okresem można powiązać również inne sygnały. Ostatnim razem, kiedy cena Bitcoina osiągnęła 14000 USD, a Ethereum 400 USD (jednocześnie), miał miejsce w połowie stycznia 2018 r.

Hash rate Ethereum również osiągnęło w ubiegłym tygodniu swoje ATH na poziomie 270 teraszaszy na sekundę.

Cena ETH? W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ETH kosztuje 404,8 USD.

Może cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze