Willy Woo: Około 1,7% ludzi na świecie posiada bitcoiny

Chociaż ostatnie kilka lat przyniosło niewiarygodne wzrosty na bitcoinie, wciąż posiada go zaledwie garstka ludzi. Willy Woo opracował szacunki, które wskazują, że mniej niż 2% populacji świata ma jakąkolwiek ekspozycję na Bitcoin.

Niecałe 2% świata posiada bitcoiny

Według Willy’ego Woo, mniej niż 2% świata ma w tej chwili kontakt z Bitcoinem. Analityk wspomina w szczególności o liczbie 1,7%. To sugeruje, że ekspozycję na wiodącą kryptowalutę ma w tej chwili jakieś 120 milionów osób:

„Według moich najlepszych szacunków, 1,7% światowej populacji ma kontakt z Bitcoinem. 1,3% to dolna granica. Przy 1,7% Bitcoin nawet nie zameldował się na starcie krzywej adopcji. Wkrótce wytyczy ścieżkę. Przy obecnym wzroście będzie to jeden z najszybszych podjazdów w historii”.

Wiele zależy od ludzi

Ten prosty fakt miałby świadczyć o tym, że cena kryptowaluty będzie gwałtownie wzrastać, jeśli Bitcoin zyska powszechną popularność. Woo przywołuje tempo wzrostu innych technologii zmieniających paradygmat, takich jak Internet i telefony komórkowe. Wyjaśnia, że jeśli BTC będzie się dalej rozwijać w obecnym tempie, będzie to technologia z „jednym z najszybszych podjazdów w historii”.

W jednej z ostatnich analiz Woo prognozował, że Bitcoin osiągnie wycenę na poziomie 200 000, a nawet 300 000 USD do końca przyszłego roku:

„Mój model sugerujący 200 000 USD za 1 BTC do końca 2021 r. wygląda konserwatywnie, 300 000 USD nie jest wykluczone. Obecny rynek płacił średnio 7456 USD za swoje monety. Wszyscy jesteście geniuszami. ”

willy woo bitcoin model ceny
źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze