Willy Woo o bitcoinie | “Nigdy wcześniej nie byłem tak optymistyczny”

Popularny analityk Willy Woo wierzy w prawdopodobieństwo, że bitcoin osiągnie wycenę na poziomie 300 000 USD w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taki scenariusz wcale nie jest, według niego, wykluczony.

W serii tweetów 1 grudnia Woo stwierdził, że „nigdy nie był tak optymistyczny”, jeśli chodzi o perspektywy Bitcoina na 2021 rok.

Willy Woo i „wzmocniona bycza pętla zwrotna”

Komentując potencjalną trajektorię cen, Woo potwierdził, że do grudnia przyszłego roku spodziewa się sześciocyfrowej wyceny BTC:

„Mój model sugerujący 200 000 USD za 1BTC do końca 2021 r. wygląda konserwatywnie, 300 000 USD nie wykluczone” – czytamy w jednym z postów.

Aby zaprezentować prognozę, Woo wykorzystał swoje techniczne wskaźniki Top Cap. Pomimo tego, że na swojej witrynie analitycznej Woobull nazywa ją „eksperymentalną”, Top Cap w przeszłości dokładnie odpowiadał szczytowym punktom ceny.

willy woo bitcoin
źródło: tutaj

„Nigdy nie byłem tak optymistyczny, jak w odniesieniu do 2021 roku”

Kontynuując, Woo uznał malejącą ilość BTC utrzymywanych na giełdach spot jako znak, że bycze price action będzie katalizowane w nadchodzących dwunastu miesiącach.

„Nigdy nie byłem tak optymistyczny w odniesieniu do 2021 roku” – napisał. „Ta faza ponownej akumulacji zbiega się z wyczerpywaniem się zapasów na rynku spot około 2 razy dłużej i głębiej niż w poprzednim cyklu. […] ”

Wreszcie, dolarowy wzrost kapitalizacji rynkowej Bitcoina na każdego dolara zainwestowanego w tym cyklu przekroczył wyniki bull runów z 2013 i 2017 roku.

„Wszystko wskazuje na rosnącą refleksyjność; wzmocniona zwyżkowa pętla zwrotna w 2021 r. ”– podsumował Woo.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze