Wieloryby sprzedają Bitcoina. Analiza on-chain: Retest 20 000 USD czy 32 700 USD?

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na najnowszych danych on-chain, zatem nie przedłużając sprawdźmy jak od strony fundemantów wygląda sieć Bitcoin. Czy jest miejsce na kolejną falę wzrostów? Przyjrzyjmy się nowym danym on-chain, udostępnionym przez Glassnode.

Glassnode zaobserwował zmianę w zachowaniu inwestorów we wszystkich grupach od STH po LTH, z akumulacji po kapitulacji FTX do neutralnych poziomów, w ciągu ostatnich tygodni. Co istotne, wśród wszystkich grup wielorybów BTC posiadających od 1000 do 10 000 BTC, Glassnode zanotował bardzo wyraźną dystrybucję on-chain, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnych wzrostów. Źródło: Glassnode

Rajd cenowy zatrzymał się w okolicach 24 000 USD. Glassnode sprawdził zachowanie inwestorów w tym czasie wykorzystując Accumulation Trend Score, który odzwierciedla zmianę salda aktywnych inwestorów w ciągu ostatnich 30 dni. Większa waga przypisana jest większym jednostkom (wieloryby i portfele instytucjonalne), a wartość 1 (fioletowe kolory) wskazuje, że szeroki przekrój różnych inwestorów dodaje znaczące ilości Bitcoinów do swojego portfela on-chain. W porównaniu do poprzednich rynków niedźwiedzia, odreagowania ceny po długiej fali spadków historycznie wywoływały pewien stopień dystrybucji, głównie przez podmioty, które gromadziły się w pobliżu dołków. Ostatni rajd nie jest w tej kwestii wyjątkowy, gdzie metryka spadła poniżej 0,25 wskazując na dystrybucję. W związku z tym trwałość panującego rajdu będzie w pewnym stopniu zależała od tego, czy największe podmioty będą akumulować, co spowoduje, że wskaźnik Accumulation Trend Score będzie się przesuwał w kierunku wartości 1,0. Pamiętajmy, że krótkoterminowe dynamiczne wzrosty BTC mogą wynikać również z relatywnie niskiej płynności.

Ogólnie rzecz biorąc, po tym jak rynek Bitcoin wycofuje się z ekstremalnego poziomu (takiego jak makro szczyty lub dna), zachowanie najbardziej aktywnych i największych inwestorów ma tendencję do stawania się dominującym czynnikiem. Poniższy wykres pokazuje, że cena wciąż znajduje się blisko podstawy nabycia BTC przez starą podaż (starszą niż 6 miesięcy), która wynosi ok 23,400 USD (niebieska linia). Cena zrealizowana (Realized price, pomarańczowy) i świeża podaż (młodsza niż 6 miesięcy) znajduje się poniżej 20 000 USD.

Wraz z przełamaniem ceny Bitcoina powyżej średniej ceny nabycia w łańcuchu bloków (Realized Price), rynek BTC wszedł w fazę przejściową, którą Glassnode dzieli na dwa modele cenowe. Dolne pasmo tej strefy to cena zrealizowana obecnie handlowana w okolicach 20 000 USD, odpowiadająca średniej cenie nabycia on-chain dla całego rynku. Górne pasmo wyznacza z kolei wskaźnik Realized Price to Liveliness, który obecnie znajduje się na poziomie 32 700 USD, będący wariantem Realized Price odzwierciedlającym „implikowaną wartość godziwą” ważoną stopniem aktywności HODLerów. Możemy zatem oczekiwać, że cena będzie w najbliższym czasie poruszać się w tym zakresie przy czym test 20 000 USD nie powiódł się, niedźwiedzie zostały zatrzymane przy 21 500 USD co uprawdopodabnia dalsze wzrostowe momentum. Porównując poprzednie okresy w w/w wymienionym zakresie, widać podobieństwo pomiędzy obecnym rynkiem, a okresami re-akumulacji z lat 2015-16 i 2019 roku.

Zbliżając się do ostatnich kupujących, Glassnode próbuje oszacować ich średni niezrealizowany zysk trzymany przez użycie MVRV dla krótkoterminowych inwestorów. Ten wskaźnik mierzy stosunek ceny spot Bitcoina do bazy kosztowej (średniej ceny kupna BTC) krótkoterminowych inwestorów (STH – short term holders). Używając tygodniowej średniej tego wskaźnika, dzięki Glassnode możemy wyciągnąć wnioski. Przełamania powyżej neutralnego poziomu 1 stawiają nowych inwestorów w niezrealizowanym zysku, co zazwyczaj sygnalizuje, że trwa fundamentalna zmiana rynku.

Szczyty i dna cenowe są nadal niezwykle podobne, ze średnią niezrealizowaną wielokrotnością zysku +40% sygnalizującą szczyty i -40% stratę sygnalizującą dna. Lokalne szczyty i dołki są często sygnalizowane przez wskaźnik STH-MVRV powracający do centralnej wartości 1, jako że inwestorzy reagują na powrót cen do poziomu progu rentowności (break even). Możliwość wystąpienia krótkoterminowych korekt ma tendencję do zwiększania się w okresach, w których posiadacze krótkoterminowi są na 20% zysku (STH-MVRV wynosi wtedy 1,2) lub 20% stracie (STH-MVRV wynosi wtedy 0,8). Ostatnie spadki z poziomu 24 000 USD potwierdziły tą strukturę, ponieważ STH-MVRV osiągnął w/w poziom 1,2. Biorąc pod dalszą obserwację, choć byki powstrzymały głębsze spadki powrót do poziomu 19 800 USD wskazywałby na wartość STH-MVRV równą 1.0, i zgadzałby się z powrotem do średnich kosztów nabycia BTC przez nowych inwestorów oraz co bardzo ważne, z ceną Realized Price, któa w przeszłych bessach była testowana w czasie fundamentalnych zmian rynku.

Podsumowanie

Choć BTC powstrzymał spadki i kontynuuje impuls w górę w ostatnim czasie Glassnode odnotował aktywną sprzedaż wielorybów, mających od 1000 do 10 000 BTC oraz wskazuje na możliwy retest psychologicznego poziomu 20 000 USD, który zbierga się z STH-MVRV 1,0, średnią ceną nabycia BTC w łańcuchu bloków oraz średnią nabycia przez inwestorów krótkoterminowych. Jeśli spadki jednak nie wrócą, realnym jest test 32 700 USD w dłuższym terminie, gdzie znajduje się baza kosztowa HODLerów i do tego poziomu cenowego podaż z ich strony może być uśpiona.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze