„Wall Street Journal” publikuje śmiałą tezę dotyczącą stablecoinów. Zgadzacie się?

Zdaniem nowojorskiego dziennika stablecoiny mogą sprawić, że dolar pozostanie światową walutą rezerwową.

W artykule pt. „Stablecoins Can Keep the Dollar the World’s Reserve Currency” Brian Brooks i Charles Calomiris próbują przekonać czytelników, że aktywa oparte na blockchainie mogą być dla finansów tym, czym Voice of America był dla amerykańskiej dyplomacji (przypomnijmy, że Głos Ameryki to rządowa rozgłośnia Stanów Zjednoczonych powstała 1 lutego 1942 roku, nadająca programy dla zagranicy po angielsku i w ponad 40 innych językach).

Stablecoiny potrzebują regulacji prawnych

Brooks i Calomiris twierdzą, że amerykańskie przepisy dotyczące stablecoinów mają kluczowe znaczenie dla redolaryzacji świata. „Stablecoiny, aktywa oparte na blockchainie wspierane przez depozyty bankowe i skarbowe papiery wartościowe, są sercem rewolucji opartej na dolarach, która ma miejsce w całym rozwijającym się świecie. Ich cena ma pozostać stała, często na poziomie 1 dolara. Potraktujmy je jako cyfrowe wersje kart przedpłaconych, które mogą stać się ważnymi narzędziami amerykańskiej miękkiej siły w świecie, w którym rola dolara jest kwestionowana” – czytamy w artykule..

Przypomnijmy, że w lipcu br. przewodniczący Komisji Usług Finansowych Patrick McHenry zgłosił propozycję ustawy Clarity for Payment Stablecoins. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, stworzy ramy regulacyjne dla emisji i nadzoru nad stablecoinami płatniczymi.

Według Brooksa i Calomirisa stablecoiny mogą ożywić rynek – podobnie jak miało to miejsce po II wojnie światowej, kiedy to dolar stał się walutą handlu międzynarodowego. Autorzy powołują się m.in. na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które wskazują, że udział rezerw dolara amerykańskiego utrzymywanych przez zagraniczne banki centralne spadł z prawie 73 proc. w 2000 r. do proc. obecnie. „Należy rozważyć każde narzędzie, które mogłoby wzmocnić dolara amerykańskiego” – podkreślają.

Jednocześnie publicyści zwracają uwagę na trwający exodus dolara z dużych państw handlujących surowcami, takich jak Brazylia i Argentyna. Oba kraje zawarły dwustronne umowy z Chinami, aby używać juana i swoich lokalnych walut – odpowiednio reala i peso – do rozliczeń handlowych. Brooks i Calomiris argumentują również, że stablecoiny zapewniają ludziom żyjącym w warunkach hiperinflacji łatwiejszy dostęp do dolara amerykańskiego.

Zobacz też: Nowy stablecoin: PayPal USD. Nikt nie pytał, każdy potrzebował?

Dolar jest niezbędny dla amerykańskiej gospodarki

Wzywając do prawnego uregulowania statusu stablecoinów, autorzy zauważyli, że dedolaryzacja może zaszkodzić gospodarce Stanów Zjednoczonych, ponieważ status rezerwy walutowej zmniejsza koszty finansowania zewnętrznego kraju, co ma kluczowe znaczenie w czasach rekordowych pożyczek i wydatków rządowych. Jak podkreślili, może to wpłynąć na siłę nabywczą amerykańskich konsumentów, zwiększając koszt zagranicznych towarów.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze