Urojony optymizm? Gros inwestorów wierzy, że cena bitcoina prędzej osiągnie nowe ATH niż spadnie do 29 000 USD

5 803

Ekstremalny strach na rynku BTC/USD nie przeszkadza inwestorom wierzyć w nowe ATH ceny bitcoina.

Od czasu załamania ceny, którego król kryptowalut doświadczył 4 grudnia, cena poruszała się właściwie w bok. Jak dotąd bykom nie udały się żadne próby ożywienia sytuacji, a niedźwiedziom nie udało się znacząco zepchnąć ceny w dół.

W obliczu narastającego napięcia znaczna część społeczności wydaje się wierzyć, że cena BTC nie jest bynajmniej skazana na pogłębienie spadków. Przeważa wiara w to, że bitcoin prędzej wyznaczy nowy rekord ceny niż zanurkuje do 29 000 USD.

ATH bitcoina prędzej niż kolejny dołek

Pentoshi, znany trader i niezwykle popularny członek społeczności kryptowalut, opublikował w niedzielę na Twitterze ankietę, w której spytał społeczność o sentyment odnośnie najbliższej przyszłości ceny bitcoina.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji do końca ankiety pozostało niespełna 10 godzin, a odpowiedzi udzieliło już ponad 26 300 ludzi. Dotychczasowy rozkład sentymentu skłania się w kierunku oczekiwań, że ATH na BTC nastąpi wcześniej, niż zepchnięcie ceny w dół do 29 000 USD:

źródło: link

Cena BTC oscyluje aktualnie wokół 46 000 USD, co oznacza spadek o 2,6% w ciągu ostatnich 24 godzin (Coingecko). Kapitalizacja całego rynku aktywów cyfrowych wynosi nieco powyżej 2,1 biliona dolarów, podczas gdy wskaźnik dominacji bitcoina utrzymuje się na poziomie lekko ponad 40%.

Bezdpodstawny optymizm?

Wyniki sondażu Pentoshi mogą wydawać się dość optymistyczne, aczkolwiek rzut okiem na wskazanie dobrze wszystkim znanego Indeksu Strachu i Chciwości ujawnia zupełnie inny obraz sytuacji. Wskaźnik znajduje się obecnie w obszarze ekstremalnego strachu.

indeks strachu i chciwości bitcoin
źródło: link

Popularny Fear & Greed Index uwzględnia różne dane, w tym zmienność, dynamikę i wolumen rynku, sentyment z mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju ankiet, jak również panującą dominację i trendy. Warto podkreślić, że ten konkretny zestaw danych dotyczy tylko bitcoina.

Pomimo względnie pozytywnych wyników cytowanego wyżej sondażu, rynek nadal spada. Większość aktywów cyfrowych odnotowała w ciągu ostatnich 24 godzin spadki w granicach od 2% do 10%.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze