Turcja: bitcoin za ponad 100 000 USD

7 077

Koszt zakupu jednego bitcoina na tureckich rynkach kryptowalutowych peer-to-peer wzrósł do ponad 100 000 USD.

Zgodnie z danymi LocalBitcoins.com, minimalna cena kupna jednego BTC osiągnęła 509840 lir tureckich (~ 64 000 USD). Niektóre giełdy offline żądają tymczasem nawet 100 000 USD w lirach za jedną sztukę cyfrowej monety. To prawie dwukrotnie więcej niż globalny kurs BTC.

bitcoin 100 000 USD
źródło: LocalBitcoins

Załamanie kursu tureckiej liry

Astronomiczne poziomy ceny bitcoina pojawiają się po poważnym spadku wartości liry tureckiej. Waluta spadła dziś aż o 14 procent po tym, jak prezydent Recep Tayyip Erdogan zwolnił prezesa banku centralnego kraju, któremu przypisuje się wyrwanie liry z trendu spadkowego na początku tego roku.

Naci Agbal, który zastąpił zięcia prezydenta Erdogana Berata Albayraka na stanowisku prezesa banku centralnego, był zwolennikiem wyższych stóp procentowych. Jego kadencja spotkała się z uznaniem inwestorów lokalnych i zagranicznych, skłaniając Turcję do bardziej ortodoksyjnej polityki pieniężnej.

załamanie kursu liry
kurs TRY/ USD; źródło: TradingView

Max Lin, strateg walutowy na rynkach wschodzących z NatWest Markets, powiedział Wall Street Journal, że usunięcie Agbala było znakiem, że prezydent Erdogan nie chce podnosić stóp procentowych, aby powstrzymać wybuch inflacji w Turcji. Analityk dodał, że teraz istnieje ryzyko dalszego spadku liry.

Edward Al-Hussainy, starszy analityk kursów i walut w Columbia Threadneedle, podkreślił, że tureckie aktywa znajdą się pod silną presją sprzedaży, ponieważ inwestorzy ograniczą swoją ekspozycję na hiperinflowanym rynku tego kraju.

„Odwrócenie tego, co w skrócie było odpowiednią polityką makroekonomiczną, będzie bolesne”powiedział Al-Hussainy Financial Times.

Bezpieczna przystań?

Kryptowaluta, która działa z dala od kompetencji rządów i banków centralnych, stała się atrakcyjną, bezpieczną przystanią w krajach przechodzących katastrofalne zmiany w polityce gospodarczej. Hiperinflacja w Wenezueli i Zimbabwe, kryzys zadłużenia w Grecji i kontrola kapitału przez Chiny już wcześniej zwiększały apetyt na bitcoina.

Tymczasem prezydent Erdogan mianował Sahapa Kavcioglu, mało znanego profesora bankowości, na nowego szefa banku centralnego. Skłoniło to analityków i inwestorów do przewidywania gwałtownej wyprzedaży aktywów tureckich, która zniweluje wszystkie zyski osiągnięte podczas kadencji Agbala.

Robin Brooks, główny ekonomista Institute of International Finance, powiedział, że Turcja stoi w obliczu ryzyka masowego odpływu kapitału. To z kolei może jeszcze bardziej osłabić lirę i przynieść dalsze możliwości wzrostu dla bitcoina.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze