Three Arrows Capital | Wznowienia hossy na BTC i altcoinach nie będzie

Współzałożyciel i prezes skoncentrowanego na kryptowalutach funduszu hedgingowego Three Arrows Capital, Kyle Davies, uważa, że w obecnym cyklu rynkowym nie będzie powtórki hossy z 2017 roku.

Davies twierdzi, że bitcoin i altcoiny są w supercyklu, ostrzegając jednocześnie, że rynki kryptowalut nadal będą miały do czynienia ze znacznymi korektami.

„W supercyklu… nadal istnieje prawidłowa zmienność. Mam na myśli szczególnie bitcoina; jest to zasób o ustalonej, stałej podaży…To nie znaczy, że wchodzimy w czteroletni rynek niedźwiedzia. To po prostu oznacza, że mamy korektę i w porządku… […].”

Prezes Three Arrows Capital wyjaśnia, że ​​spadek ceny bitcoina o prawie 50% w stosunku do rekordowego poziomu w ostatnim czasie był spowodowany raczej doniesieniami o represjach wobec górników w Chinach, a nie doniesieniami o nadmiernym zlewarowaniu inwestorów.

„To cofnięcie było trudne… Nie dlatego, że byliśmy nadmiernie zlewarowani… To była całkiem ważna wiadomość, że Chiny próbują wyłączyć hash power, co zaczęli już zresztą robić – aczkolwiek nie wszędzie w kraju. Na przykład w Xinjiang, tak jakby wszyscy wyłączali swoje koparki. Chińscy górnicy udają się do innych lokalizacji […]. W Syczuanie jeszcze do tego nie doszło, ale równie dobrze może to się wydarzyć w ciągu najbliższych 36 miesięcy”.

Davies dodaje, że Three Arrows Capital skorzystał na korekcie. Firma zajęła krótką pozycję w bitcoin. Fundusz hedgingowy jest obecnie najbardziej dochodowym podmiotem na giełdzie kryptowalut FTX.

„Faktem jest to, że […] zarobiliśmy na tym dużo pieniędzy […]. Dlatego jesteśmy numerem jeden. Nieco bardziej pochyliliśmy się nad tym rynkiem”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze