Tajemnica MVRV Bitcoina rozwikłana. Co pokazuje w kluczowej fazie cyklu kryptowalut?

Wskaźnik on-chain MVRV (Market Value to Realized Value), mierzy stosunek kapitalizacji Bitcoina do średniej ceny nabycia w łańcuchu bloków i jest jednym z podstawowych, najczęściej wykorzystywanych przez analityków danych on-chain. Pozwala określić dewiację ceny spot od Realized Value. Co dziś może powiedzieć o bieżącej sytuacji cyklu Bitcoina?

Źródło: Glassnode

Na początku – widzimy, że aktualny MVRV wchodzi powoli na dodatnie poziomy, co w przeszłości zwiastowało początek fazy wychodzenia z bessy.

Źródło: Glassnode

Glassnode porównał MVRV ze średnią roczną kroczącą (1YRSMA), co może zobrazować punkty zwrotne w cyklu Bitcoina. Początek niedźwiedzia cyklu niedźwiedzia przynosi oczywiście ostre spadki (wartości ujemne, kolor czerwony) oznaczające, że duży wolumen BTC został nabytych po wyższych cenach, które zmieniają się w stratę. Inwestorzy są wówczas wrażliwi na spadki cen. Z kolei początek cyklu byka przynosi gwałtowneg wzrosty (dodatnie wartości, kolor zielony) oznaczające, że duża ilość BTC została nabyta po niższych cenach i zaczyna wracać do zysków. Po kapitulacji rynek przechodzi w fazę akumulacji. Kluczowe punkty przejściowe w poprzednich cyklach są pokazane jako wskaźnik tego, jak bardzo Oscylator Momentum MVRV może być wrażliwy na zmiany w cyklu makro. Obecnie obserwujemy wstępny skok wzrostowego momentum (zielona 'górka’).

Źródło: Glassnode

Średni procent zysku posiadany przez inwestorów Bitcoina można obliczyć jako MVRV wynoszący 1 (Market Value = Realized Value). Wykres pokazuje w szczególności okresy gdy MVRV jest poniżej 1, a średni posiadacz Bitcoinów znajduje się w stratach, wówczas średnio BTC zostały nabyte powyżej bieżącej ceny spot. Takie zdarzenia są stosunkowo rzadkie (spełniając jedno z kryteriów tego, czym jest okazja) i zazwyczaj występują w późniejszych fazach przedłużających się cykli bessy. Duże niezrealizowane straty często poprzedzają wydarzenia kapitulacji i są historycznie związane z formowaniem się cenowego dna. Obecnie rynek wychodzi z tej fazy.

Źródło: Glassnode

Glassnode próbuje odpowiedzieć na pytanie co klasyfikuje wysoką/niską wartość MVRV i jak można zmierzyć ekstremalne odchylenia związane z wierzchołkami i dołkami cyklu? W tym celu można wyznaczyć poziomy, w tym przypadku 0,8 / 1,0 / 2,4 / 3,2. Poziomy te przynajmniej dobrze odzwierciedlają dołki i górki cenowe. Obecnie MVRV wzbiło się powyżej 0,8 oraz 0,1 (poziom break even) i zmierza w kierunku 2,4 które oznacza średnio niezrealizowany zysk w okolicach 140%. Glassnode odliczył obliczył proporcję dni w czasie których MVRV znajdował się poniżej lub powyżej w/w poziomów, od 2017 roku. Jeśli MVRV był poniżej poziomu X przez tylko 10% dni handlowych, oznacza to, że był powyżej niego przez pozostałe 90%, co może pomóc okreslić prawdopodobieństwo zdarzeń (oczywiście ekstrapolując, co zawsze niesie ryzyko). Tak więc wygląda prawdopodobieństwo naruszenia w/w poziomów. Ekstremalnie niskie poziomy (niebieski) to tylko ok. 5% dni handlowych, okolice break even – 15% (zielony), 20% to szansa na coraz wyższe poziomy (pomarańczowy), a około 6% wynosi prawdopodobieństwo zbicia się na okolice maksimó (czerwony).

Źródło: Glassnode

Glassnode odliczył obliczył proporcję dni w czasie których MVRV znajdował się poniżej lub powyżej w/w poziomów, od 2017 roku. Jeśli MVRV był poniżej poziomu X przez tylko 10% dni handlowych, oznacza to, że był powyżej niego przez pozostałe 90%, co może pomóc okreslić prawdopodobieństwo zdarzeń (oczywiście ekstrapolując, co zawsze niesie ryzyko). Tak więc wygląda prawdopodobieństwo naruszenia w/w poziomów. Ekstremalnie niskie poziomy (niebieski) to tylko ok. 5% dni handlowych, okolice break even – 15% (zielony), 20% to szansa na coraz wyższe poziomy (pomarańczowy), a około 6% wynosi prawdopodobieństwo zbicia się na okolice maksimów (czerwony).

Źródło: Glassnode

Jeśli nakreślimy okresy gdy MVRV jest powyżej lub poniżej kluczowych poziomów, możemy zacząć określać szczyty i dna cyklu – na podstawie wymienionych danych w powyższym wykresie. Obecnie jesteśmy w fazie wejścia powyżej break even i zmierzamy do względnie 'najbardziej prawdopodobnego poziomu.

Źródło: Glassnode

Jeśli więc MVRV jest równy 2,4 (właśnie przekroczyliśmy 1,0) oznacza to, że odpowiedni zakres cenowy jest o 240% wyższy od średniej ceny nabycia BTC w łańcuchu bloków (Realized Price). Tym samym wskaźnik pozwala szacować poziomy cenowe, w których rynek osiągnąłby ekstremalny niezrealizowany zysk (wysokie wartości) lub niezrealizowaną stratę (niskie wartości). Osiągnięcie tych cen może zwiększyć prawdopodobieństwo, że zachowanie inwestorów będzie zgodne z oczkeiwaniami (euforia/kapitulacja), co ostatecznie może znaleźć okolice szczytu i dołka w cyklu. Obecny poziom wskazuje na fazę przejściową.

Źródło: Glassnode

W przypadku bardziej zaawansowanego, statystycznego podejścia do MVRV Glassnode może również obliczyć średnią MVRV dla całego okresu i użyć przedziałów +/- 1 odchylenia standardowego, aby zauważyć ekstremalne fazy odchylenia. Patrząc w ten sposób jesteśmy obecnie mniej więcej w połowie drogi do historycznej średniej wynoszącej 1,8.

Może Cię zainteresować:

Komentarze