Stablecoiny w ruchu | Czy najwięksi znowu chcą kupić BTC w dołku?

Na giełdy wpływają stablecoiny warte setki milionów dolarów. Czy najwięksi gracze szykują się do zakupów w dołku?

Zrozumieć przepływy stablecoinów

Dane on-chain pokazują ogromne napływy stablecoinów o wartości 222 milionów dolarów na giełdach. Sugeruje to, że bitcoinowe wieloryby mogą chcieć wybrać się na zakupy.

Jak wskazała firma CryptoQuant, scentralizowane giełdy odnotowały wczoraj napływ (inflow) stablecoinów o wartości ponad 222 milionów dolarów. Moment tego ogromnego wzrostu wydaje się zgadzać z momentem, w którym cena bitcoina wykazuje spadek.

Wpływy na giełdy to wskaźnik, który pokazuje ilość stablecoinów wchodzących na scentralizowane giełdy z portfeli osobistych. Gdy wartość tego wskaźnika rośnie, oznacza to, że coraz więcej inwestorów przymierza się do zakupu innych kryptowalut, takich jak bitcoin.

I na odwrót: gdy wskaźnik napływu stablecoinów na giełdy spadnie, można to czytać jako przesłankę tego, że inwestorzy nie są zainteresowani upłynnianiem swoich monet. Przed zakupem na rynku mogą chcieć poczekać, aby zobaczyć, jak zmienia się cena kryptowalut.

W przeciwieństwie do wpływów znajduje się wskaźnik odpływu (outflow). A różnica między tymi dwoma daje przepływ netflow. Dodatni przepływ netto oznacza więcej wpływów, podczas gdy ujemny oznacza więcej odpływów.

Oto, jak przedstawia się sytuacja na wykresie:

stablecoiny bitcoin
źródło: link

Wartość wskaźnika przepływu wzrosła 16 sierpnia, gdy na scentralizowane giełdy wpłynęły stablecoiny o wartości 222 milionów dolarów.

Co ciekawe, cena BTC (żółta krzywa na wykresie) spadła z 47,5 tys. USD do 46 tys. USD tuż przed wspomnianym wyżej skokiem.

Inna miara, rezerwy giełdowe (niebieska linia), wzrosła wraz z napływem stablecoinów na giełdy. Rezerwy giełdowe odzwierciedlają całkowitą ilość tokenów na giełdach, wzrost ich wartości ma tutaj zatem sens.

Biorąc pod uwagę, że timing zmian w zakresie wskaźnika odpowiada spadkowi ceny bitcoina i fakt, że te wpływy są dość znaczące, wydaje się prawdopodobne, że są to wieloryby i inwestorzy instytucjonalni, którzy próbują kupić BTC w dołku.

Cena bitcoina

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena BTC wynosi około 45 000 USD, co oznacza spadek o ok. 1,5% w ciągu ostatnich 7 dni. Na przestrzeni ostatniego miesiąca kryptowaluta odnotowała 41% zysk.

Oto wykres przedstawiający trendy w wartości bitcoina w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

bitcoin
BTC/ USD; źródło: link

Po okresie ogólnego pozytywnego trendu wzrostowego wydaje się, że BTC wytracił momentum. Nie jest jasne, w którą stronę pójdzie teraz cena. Jeśli rzeczywiście traktować napływy stablecoinów jako wskaźnik sentymentu inwestorów, to jest on zdecydowanie zwyżkowy.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze