Ripple staje w obliczu kolejnego pozwu

Ripple staje w obliczu nowego pozwu. Został on złożony przez osobę, która twierdzi, że w zeszłym roku dokonała stosunkowo niewielkiej inwestycji w XRP w wysokości 100 dolarów, tracąc w następnych tygodniach 50% zainwestowanej kwoty. Zszokowani? Poznajcie kontekst…

Inwestor Tyler Toomey powiedział, że w listopadzie ubiegłego roku, kiedy rosły ceny, kupił 135 XRP. Następnie, w grudniu, sprzedał tokeny i zaliczył 48,5 dolara straty na kapitale początkowym.

Niby nic, a jednak Toomey poszedł ze sprawą do sądu. W pozwie zbiorowym stwierdził – w imieniu swoim i innych podobnych sobie inwestorów – że Ripple bezprawnie sprzedał swoje tokeny XRP warte miliony dolarów innym mieszkańcom Florydy. Dodał, że założyciele firmy czerpali nielegalnezyski ze sprzedaży:

„Pozwani [Ripple] sprzedali tokeny XRP warte miliony dolarów (lub więcej), które są papierami wartościowymi w świetle prawa Florydy, inwestorom z Florydy bez rejestrowania ich ani w jurysdykcji władz federalnych, ani na samej Florydzie” – czytamy w pozwie, z dodatkowym twierdzeniem, że Ripple miało zarobić na tym ponad 1,36 miliarda dolarów.

Dlaczego złożono taki pozew?

Pozew ma na celu pociągnięcie Ripple, współzałożyciela Chrisa Larsena, dyrektora generalnego Brada Garlinghouse’a i kilku innych członków zespołu założycielskiego do odpowiedzialności za rzekome naruszenie lokalnych i krajowych aktów inwestorskich, a także publicznie fałszywe przedstawianie natury ich tokenów.

Zarzuty są podobne do tych, które zostały zgłoszone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w 2020 roku.

Pomimo tego, że założyciele Ripple tworzyli dystans między firmą a XRP, niektórzy komentatorzy przyznali wcześniej, że już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kłopotów z SEC wychodziły na wierzch bliskie związki jednego z drugim.

„Ludzie, którzy stworzyli XRP, są prawie tacy sami jak ludzie, którzy stworzyli Ripple a stworzyli Ripple pierwotnie, między innymi po to, aby dystrybuować XRP”powiedział w zeszłym roku dyrektor ds. Technicznych Ripple, David Schwartz:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze