Rajd ceny Bitcoina w styczniu był wyjątkowy. Dane on-chain nie dają złudzeń

Nie przedłużajmy wstępu i przejdźmy do danych on-chain z Glassnode, które mogą rzucić więcej światła na fundamenty styczniowego rajdu Bitcoina. Zapraszamy wszystkich, którzy próbują przewidzieć jak główna kryptowaluta zachowa się w być może najważniejszym tygodniu dla 'risk assets’. Będą to suche dane, zatem oczywiście (jak zwykle) pozostawiamy możliwość dowolnej ich interpretacji przez naszych Czytelników.

Źródło: Glassnode

Po wyczerpującym, słabym roku 2022, nowy rok rozpoczął się godnym uwagi odwróceniem trendu Jak to często bywa, takie rajdy zwykle napędzane są przez presję delewarowania rynku (short squeeze) i ten skok ceny Bitcoina nie jest inny. W trzech kolejnych falach zlikwidowano ponad 495 mln USD spadkowych kontraktów futures, w miarę trwania rajdu skala likwidacji malała sugerując wyczerpanie sił podaży.

Źródło: Glassnode

Likwidacja w połowie stycznia zaskoczyła wielu inwestorów, ustanawiając najniższy w historii poziom 15% dominacji długich pozycji (co oznacza, że 85% likwidacji dotyczyło grających na spadki). Jest to jeszcze większa wielkość w porównaniu do longów likwidowanych podczas implozji FTX (75% dominacji longów), co pokazuje jak bardzo wielu traderów było zdezorientowanych.

Źródło: Glassnode

Zarówno w przypadku kontraktów terminowych typu perpetual na Binance, jak i kontraktów terminowych typu calendar, wskaźnik 'cash and carry’ powrócił do dodatnich poziomów, dając odpowiednio 7,3% i 3,3% zwrot w skali rocznej. Po tym, jak w listopadzie i grudniu na wszystkich rynkach kontraktów terminowych występowała tendencja spadkowa, sugeruje to powrót pozytywnych nastrojów i oczywiście spekulantów.

Źródło: Glassnode

Pomimo powrotu pozytywnej bazy dla traderów futures, wolumen w stosunku do kapitalizacji Bitcoina spadł od połowy listopada. Wartość denominowana w BTC aktywnych kontraktów na rynkach terminowych spadła w tym czasie o 36% z 650 tys. BTC w połowie listopada do 414 tys. BTC dzisiaj. Jednak około 40% spadku można bezpośrednio przypisać utracie 95 tys. BTC 'open interest’ utrzymywanego na upadłej giełdzie FTX. Mimo to próżno szukać szokującego wzrostu.

Źródło: Glassnode

Glassnode porównał wielkość otwartych kontraktów futures w relacji do całkowitego salda BTC na giełdach aby zmierzyć względną skalę dźwigni obecną na rynku. Wskaźnik dźwigni spadł z otwartego zainteresowania równego 40% salda na giełdzie spot, do zaledwie 25% w ciągu ostatnich 75 dni. Ogólnie rzecz biorąc, odzwierciedla to znaczące zmniejszenie netto dźwigni finansowej w kontraktach terminowych oraz zamknięcie zainteresowania spekulacyjnego (lawina likwidacji). Potencjalnie sygnalizuje to również redukcję krótkoterminowych pozycji zabezpieczających przed niespodziewaną reakcją ceny. W ujęciu względnym, wraz z obserwowanym wzrostem przesunięcia w kierunku samodzielnego przechowywania na 'zimnych portfelach’pokazuje to, że rynek spotowy na giełdach to kluczowy czynnik napędzający obecną strukturę rynku. Źródło: Glassnode

Źródło: Glassnode

Jak zatem wygląda trend odpływu monet z crypto giełd spotowych? Obecnie całkowite saldo BTC utrzymywane na śledzonych przez Glassnode giełdach wynosi około 2,251M BTC, co stanowi 11,7% krążącej podaży i odzwierciedla wieloletni rekordowo niski poziom, ostatnio widziany w lutym 2018 r. Źródło: Glassnode

Źródło: Glassnode

Największy miesięczny odpływ monet w historii miał miejsce w okresie listopad-grudzień, łącznie z giełd odpłynęło około 200 tys BTC. Obecnie przepływy netto na giełdach powróciły do poziomu neutralnego (nieznacznie poniżej 0), co zwiastuje ochłodzenie odpływów i prawdopodobnie – wzrost zaufania do branży.

Źródło: Glassnode

Ilość transakcji on-chain dla Bitcoina wzrosła w zeszłym tygodniu o ponad 50 tys. dziennie, jednak Glassnode nie zaobserwował odpowiedniego wzrostu liczby depozytów lub wypłat giełdowych. Transakcje związane z wymianą stanowią obecnie zaledwie 35% całkowitej liczby transakcji, przy czym dominacja ta utrzymuje się nadal w trendzie spadkowym od szczytu rynku w maju 2021 roku.

Źródło: Glassnode

Wolumen denominowany w USD wpływający i wypływający z giełd był stosunkowo stabilny przez ostatnie kilka tygodni, jednak pomimo tego względna dominacja wolumenu on-chain związanego z giełdami kryptowalut wzrosła z 2,5% do ponad 16%. Globalne wolumeny transakcji dla Bitcoina spadły gwałtownie od listopada. Jest to prawdopodobnie odzwierciedlenie spadku zawyżonych, dużych wolumenów on-chain występujących między sierpniem-2021 a listopadem-2022, spowodowanych w dużej mierze delewarowaniem w całej branży.

Wobec dużych ilości BTC wpływających i wypływających z giełd, Glassnode szacuje średnią cenę nabycia dla różnych grup posiadaczy Bitcoina. Wykres modeluje średnią cenę nabycia rozpoczynając obliczenia 1 stycznia każdego roku i modelując coś w rodzaju długoterminowej podstawy kosztów inwestorów DCA. Przez trend spadkowy w 2022 r. tylko inwestorzy z 2017 r. i wcześniejsi uniknęli uderzenia w niezrealizowaną stratę netto, przy czym nawet inwestorzy akumulujący od 2018 zobaczyli stratę, gdy upadał FTX. Obecny rajd jednak popchnął grupę inwestującą od 2019 (średnia przy 21 800 USD) i wcześniejsze z powrotem do niezrealizowanego zysku.

Glassnode stworzył podobny model dla każdej z największych giełd, a wykres ten pokazuje, że ostatni rajd przeciął trzy kluczowe poziomy podstawy kosztów inwestorów. Średnia historyczna cena wypłaconych BTC z giełd została przecięta na poziomie 16 700 USD i zapewniła formę wsparcia podczas konsolidacji blisko dołka (kolor pomarańczowy). Średnia cena wycofanych BTC z giełd od lipca 2017 dla Coinbase i Binance, została również pokonana w okolicach 21 000 USD (żółta i niebieska linia). Oznacza to wzrost zysków szerokiego rynku, co w przeszłości było zapowiedzią powoli odwracającego się trendu, nie znaczy to jednak, że sytuacja znów 1:1 się powtórzy.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze