Prywatne firmy inwestycyjne miliarderów zakochały się w kryptowalutach

4 729

Jak pokazuje nowe badanie Campden Wealth, prywatne organizacje inwestycyjne zarządzające majątkiem własnym inwestorów – miliarderów mają ostatnio obsesję na punkcie kryptowalut.

Według Campden Wealth, przeciętne „family office” lokuje obecnie 1% swojego portfela w bitcoin. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętna firma tego typu zarządza majątkiem o wartości 1 miliarda dolarów można założyć, że każda z nich posiada około 11 milionów dolarów w bitcoinach.

Około jedna trzecia biur rodzinnych w Ameryce Północnej zainwestowała w BTC. W Stanach Zjednoczonych, gdzie koncepcja prywatnej firmy do zarządzania majątkiem (family office) została po raz pierwszy zastosowana w ubiegłym stuleciu przez rodzinę Rockefellerów, niewielu miliarderów nie prowadzi aktualnie podobnej działalności.

Firmy te stają się coraz bardziej wyrafinowane, a zarządzaniem miliardami dolarów prywatnego majątku zajmują się całe zespoły specjalistów.

Prywatne firmy inwestycyjne zarządzane przez miliarderów mają apetyt na więcej kryptowalut

„Inwestycje w kryptowaluty rozpoczęliśmy od niewielkich kwot”, wyznał dyrektor jednej z firm z Connecticut w raporcie The North America Family Office. „Aktywa odnotowały w ostatnim roku 7-krotny wzrost; szybko stały się zatem pełnoprawnym elementem portfela”.

Wiele osób z branży family office ma podobne doświadczenia. Według Campden Wealth, 28% ankietowanych zamierza w przyszłym roku rozszerzyć wymiar inwestycji w aktywa cyfrowe:

„Początkowo powiedziano nam, że wpłynie od 2 do 3 milionów dolarów. Teraz mówi się już o kwocie rzędu od 5 do 10 milionów dolarów, a niektórzy duzi alokatorzy żądają dziesiątek milionów dolarów jako minimalnej stawki początkowej” – zaznacza Anatoly Crachilov, dyrektor generalny Nickel Digital.

Crachilov przypomina, że kilku miliarderów pokusiło się o publiczne wyrażenie swojego poparcia dla bitcoina, w tym Alan Howard i Paul Tudor Jones. „Byli pierwszymi, którzy uwierzyli, że pandemia w końcu doprowadzi do inflacji, i jako pierwsi włączyli kryptowaluty do swojego portfela.”

Dlaczego niektórzy miliarderzy „nie dotykają” kryptowalut?

Nie wszyscy właściciele rodzinnych firm inwestycyjnych są entuzjastycznie nastawieni do kryptowalut. 4% z nich twierdzi, że w nadchodzącym roku zmniejszy swoją ekspozycję na BTC. Powodem takiego podejścia miałaby być obawa przed wysoką zmiennością ceny króla kryptowalut.

Według Rebeki Gooch, dyrektora ds. badań w Campden Wealth, podczas gdy firmy zarządzające prywatnym majątkiem miliarderów osiągały średnio 40% zwrotu z inwestycji w bitcoiny, aktualny obraz sytuacji nie jest już tak klarowny:

„W zeszłym roku mieliśmy na tym rynku wielkich zwycięzców i innych, którzy nie radzili sobie zbyt dobrze. Ludzie powinni zachować ostrożność. Nie chcę, aby ludzie myśleli: Och, zamierzam zainwestować w kryptowaluty i z pewnością zarobię na nich dużo pieniędzy.”

Mimo powyższego Gooch twierdzi, że sektor family office dopiero teraz zaczyna „maczać palce w inwestycjach w BTC”. Jeśli zyski będą nadal przyczyniać się do zwiększania majątku beneficjentów-miliarderów, firmy z tego sektora mogą zdecydować się na zwiększenie wymiaru ekspozycji na kryptowaluty.

źródło: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze