KNF: Inwestowanie w ICO jest wysoce ryzykowne

Komisja Nadzoru Finansowego jest głównym regulatorem rynku finansowego w Polsce. Już wcześniej zabrała głos w sprawie kryptowalut. Wraz z Narodowym Bankiem Polskim ostrzegała przed ryzykami związanymi z inwestowaniem w kryptowaluty. Tym razem zabrała głos w sprawie ICO

Initial Coin Offering jest obecnie jedną z najpopularniejszych form wprowadzania na rynek nowych kryptowalut. Jest to działanie startupów mające na celu zebranie kapitału poprzez dystrybucję części środków ludziom, którzy zdecydowali się ją wesprzeć. Z ICO mamy do czynienia z reguły zanim projekt zostanie ukończony, lecz środki mogą być też wykorzystane aby zapewnić wsparcie techniczne już działającej waluty. Dodatkowym plusem ICO jest to, że wspierający, którzy wierzą w sukces, sami opowiedzą innym o nowym projekcie zwiększając świadomość w społeczności kryptowalut. Zapewnia to też większą płynność danej waluty. Ta metoda zbierania funduszy bywa również kontrowersyjna w związku z możliwym oszustwem, jak dla przykładu projekt Ascendancy, czy nawet z trojanami jak OXN Oxencoin. Równocześnie łatwo znaleźć waluty, które osiągnęły sukces jak Etherum, Bitshares, NXT, Factom czy Mastercoin. Więcej o ICO można przeczytać tutaj.

Komisja zdecydowała się zabrać głos w sprawie tej kontrowersyjnej metody pozyskiwania funduszy. Zwraca uwagę na pięć głównych mankamentów. Nabywcy ICO są najczęściej pozbawieni ochrony prawnej, gdyż projekty te funkcjonują w dużej mierze poza zakresem obowiązywania regulacji odnoszących się do rynku finansowego. Rodzi to możliwość oszustwa i utraty części lub całości kapitału – to samo jest możliwe ze względu na wysoką zmienność rynku. Komisja zwraca też uwagę na utrudnioną możliwość „wyjścia” z inwestycji, częsty brak odpowiedniej dokumentacji/informacji nt. projektu, a także na wady samej technologii:

Podmioty realizujące ICOs podczas pozyskiwania środków posługują się Internetem oraz mediami społecznościowymi. Na coraz większą skalę w promocję poszczególnych ofert ICOs angażowane są sławne osoby m.in. ze świata sportu i show biznesu, które mają uwiarygodnić atrakcyjność promowanych inwestycji. Należy podkreślić, że działania w zakresie ICOs mogą potencjalnie podlegać szeregowi wymogów prawnych, w tym dotyczących tworzenia prospektu emisyjnego i oferty publicznej, tworzenia i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ochrony inwestorów, aczkolwiek muszą być one oceniane przez pryzmat konkretnego przypadku.

Dlatego też KNF zwraca uwagę potencjalnych inwestorów, jak również podmiotów zainteresowanych realizacją tego typu projektów, na specyficzne oraz istotne ryzyka związane z ICOs. Potencjalni nabywcy powinni zdawać sobie w szczególności sprawę z możliwości utraty całości zainwestowanego kapitału oraz możliwego braku ochrony prawnej.

Komunikat nie powinien być zaskoczeniem, gdyż jednym z głównych obowiązków KNF jest uświadamianie inwestorów i uczestników rynku finansowego o potencjalnych zagrożeniach. Te zaś obecne są praktycznie w przypadku każdego instrumentu finansowego. Warto jeszcze podkreślić, że Polska wydała komunikat w tej sprawie po szeregu innych krajów, które reprezentują większe rynki kryptowalutowe, a także po wydaniu komunikatu przez UE.

Ponadto, KNF informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 r., Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dwa komunikaty w sprawie ICOs, kierowane do potencjalnych inwestorów oraz do podmiotów zainteresowanych organizacją ICOs. Treść tych komunikatów dostępna jest w języku angielskim pod poniższymi linkami:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf

KNF popiera stanowisko ESMA, jak również jego działania mające na celu ochronę rynku przed zagrożeniami związanymi z omawianym zjawiskiem.

Całość komunikatu dostępna jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

MW

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze