Jak rozliczyć się z kryptowalut? Podatek dochodowy i VAT

4 364

Ministerstwo Finansów opublikowało dzisiaj schemat rozliczenia podatkowego od obrotu kryptowalutami. Publikacja wskazuje jak odpowiednio rozliczyć się z obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC. Co może zdziwić niektórych inwestorów, w zakresie podatku VAT powinniśmy również uwzględnić wymianę kryptowalut na inne waluty cyfrowe (np. BTC/ETH). Ponadto, podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania kryptowalut.

Jest to ciąg dalszy tematu dotyczącego Krajowej Administracji Skarbowej, która zamierza egzekwować sprawy podatkowe od obrotu kryptowalutami. Moment, który był przez niektórych przewidywany stał się faktem. Od paru dni dochodzą informacje o wysłaniu do polskich giełd kryptowalut żądania z Krajowej Administracji Skarbowej, żeby udostępnić informacje o transakcjach kryptowalutowych na danej giełdzie. Cała sprawa może mieć powiązanie z kwestią niedawno uchwalonej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Podstawa opodatkowania (którą zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest otrzymane wynagrodzenie) w przypadku handlu kryptowalutami zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę, ma być wyrażona w złotówkach (PLN). 

Rozliczenie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Jak donosi Ministerstwo Finansów, w związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., przypominają, że w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. Bitcoin, Litecoin i Ethereum.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Sposób ich opodatkowania, wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależą od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Źródło przychodu

Przychody z obrotu kryptowalutami mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

  • praw majątkowych
  • pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia określone warunki : m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły (i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy PIT).

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Dochód w przypadku:

  • praw majątkowych opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2.,w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów. Wówczas dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu:
    • PIT-36, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
    • PIT-36L, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania 19% stawką podatku.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również kryptowaluty. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowalut na walutę tradycyjną (np. PLN), jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną (np. BTC/ETH).

Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

W związku z tym należy pamiętać, że co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

Podsumowując, przychody  z obrotu kryptowalutami traktowane są przez Ministerstwo Finansów jako prawo majątkowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 1% od każdej transakcji. Podatek VAT odprowadzamy w przypadku sprzedaży/wymiany kryptowalut na walutę tradycyjną (np. PLN) i na inne kryptowaluty ( BTC/ETH, BTC/LSK itd.)

A czy wy już rozliczyliście się z obrotu kryptowalutami? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze