Peter Schiff | „BTC może nadal rosnąć”

Dyrektor generalny Euro Pacific Capital, Peter Schiff, ostrzegł społeczność kryptowalut, że chociaż istnieją powody, dla których bitcoin rośnie w tej chwili, nadal może się to źle skończyć dla inwestorów.

Peter Schiff: „BTC może nadal rosnąć”

Peter Schiff przyznał, że bitcoin może nadal rosnąć do nowych rekordów wszech czasów. Jednak to nie miłość do kryptowaluty spowodowała, że napisał o tym na Twitterze. Znany krytyk BTC przyznał, że promowanie króla kryptowalut na Twitterze może w dzisiejszych czasach przynieść mu wielu nowych obserwujących.

Schiff upiera się, że bitcoin nie ma rzeczywistej wartości, a cena może rosnąć tak długo, jak długo użytkownicy będą go kupować. Kiedy jednak ci, którzy się tym nie przejmują, teraz mogą zacząć się tym przejmować, a wówczas sytuacja może się radykalnie zmienić.

To nie pierwszy raz, kiedy Schiff przyznał, że bitcoin może nadal zyskiwać na wartości. Rozmawiając z Anthonym Pompliano w zeszłym roku Schiff stwierdził, że BTC może sobie dobrze radzić jeszcze przez kilka lat, ale potem i tak upadnie.

„Promowanie Bitcoina może dać mi o wiele więcej obserwujących niż krytykowanie go”

Użytkownik Twittera zwrócił się do Schiffa, mówiąc, że tweety o Bitcoinie wydają się pomagać mu w zwiększaniu liczby obserwujących na Twitterze.

Peter odpowiedział na to, mówiąc, że nawet więcej subskrybentów podąży za nim, jeśli zdobędzie trochę bitcoinów i zacznie go promować. Ale przekonanie społeczności, aby wyskoczyła z pociągu BTC (i wsiadła do złotego pociągu), nie wydaje się już tak popularne.

Peter Schiff drugim największym influencerem Bitcoina

Co ciekawe, w ostatnim tygodniu 2020 roku Peter Schiff został nazwany przez platformę Lunarcrash drugim co do wielkości influencerem Bitcoina.

Sam zainteresowany skomentował, że ponieważ cena bitcoina nadal rośnie, nie miał na to żadnego wpływu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze