Oszacowana fundamentalna, wewnętrzna wartość Bitcoina. Ile wynosi teraz?

Na łamach Nasdaq i CoinDesk analityk Glenn Williams Jr. wykorzystał doświadczenie jako analityk rynku kapitałowego, gdzie ma zastosowanie tysiące wskaźników jak C/Z (cena do zysków) i setki innych by określić w przybliżeniu, czy Bitcoin dziś jest niedowartościowany czy przewartościowany. Poniższy tekst będzie swobodnym tłumaczeniem oryginalnego tekstu, do którego link umieścimy pod artykułem.

Szacowana wycena (Glenn Williams Jr.)

Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w pisaniu tej kolumny jest możliwość zaangażowania czytelników i dołączenia do nich w podróży, w której uczą się więcej o tej rodzącej się klasie aktywów kryptowalut. Z pewnością znam się na niektórych rzeczach, ale wciąż jest wiele do odkrycia. Szczególnie interesujące jest dla mnie powiązanie kryptowalut z moim wykształceniem w zakresie tradycyjnych finansów (TradFi).
Byłem kiedyś analitykiem ds. badań kapitałowych i skupiałem się na wycenie. Zawsze uważałem, że uzyskanie „właściwej” wyceny ma ogromne znaczenie i starałem się odpowiedzieć na dwa powiązane pytania:

  • Ile naprawdę warte jest aktywo, które śledzę?
  • Czy jest notowana powyżej czy poniżej tej kwoty?

Jeśli spółka była notowana poniżej prognozowanej wartości rynkowej, oceniałem ją jako „kupuj”. Jeśli natomiast notowania byłyby wyższe – cóż, szczerze mówiąc, zazwyczaj szukałbym innej spółki do wyceny, zamiast oceniać ją jako „sprzedaj”. W badaniach rynkunakcji po stronie sprzedającej istnieje wiele dynamicznych czynników, które prowadzą do tego typu decyzji i być może omówię je w innym felietonie.
Zastosowałem kombinację analizy fundamentalnej i technicznej, badając zarówno techniki wyceny bezwzględnej jak i względnej. Wycena bezwzględna opierała się na poziomie przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę, a wycena względna opierała się na jej wartości w stosunku do podobnego podmiotu lub samej spółki w poprzednim czasie.

W przeciwieństwie do firm, bitcoin (BTC) i wiele innych aktywów kryptowalutowych nie generuje przepływów pieniężnych, na których można by oprzeć analizę fundamentalną. Ale bitcoin nie jest firmą. Bitcoin to system gotówkowy peer-to-peer, który pozwala na transfer wartości od jednego podmiotu do drugiego, bez potrzeby walidacji przez strony trzecie. Ludzie widzą w tym wartość, więc próba wyceny powinna być możliwae. Biorąc pod uwagę, że ma stałą podaż, niektórzy postrzegają Bitcoina jako długoterminowe zabezpieczenie przed dewaluacją fiatów lub przed działaniami nieudolnych czasami banków centralnych. Ja postrzegam go jako jedno i drugie, a także jako realną klasę aktywów, w której zdecyduję się przechowywać pewien kapitał.

Wycena Bitcoina po NVT

W przypadku akcji, wskaźniki cena do zysków (P/E) są powszechną i popularną metryką wyceny względnej. Istnieją lepsze techniki wyceny, ale zapewnia on szybkie porównanie, które mówi, ile płaci się za firmę w porównaniu z tym, ile zarabia. Kryptowalutową wersją P/E jest wskaźnik Network Value to Transaction (NVT). Metryka ta, stworzona przez analityka kryptowalut Willy’ego Woo, mierzy relację między kapitalizacją rynku a wolumenem transferu sieci. Wolumen transferu jest analogiczny do zarobków i jest po prostu liczeniem tego, ile BTC jest przenoszonych z jednego adresu na drugi. Moim zdaniem, aby P/E i NVT były porównywalne, musisz zrozumieć, że obserwatorzy wyceniają coś zarówno w przypadku akcji jak i BTC. W przypadku spółek (a zatem P/E) akcjonariusze wyceniają zarobki. Dla BTC (a więc NVT) jest to możliwość przechowywania wartości w cyfrowym aktywie, które postrzegam jako przestrzeń na samym blockchainie. A gdy popyt na tę przestrzeń rośnie, wartość BTC wzrasta. Jeśli przemawia to do Ciebie, to wskaźnik NVT warto włączyć do swoich ram analitycznych. Wysokie wskaźniki NVT wskazują, że inwestorzy wyceniają BTC z premią. Niskie wskaźniki NVT wskazują na coś przeciwnego, potencjalnie czyniąc aktywa kryptowalutowe atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy lubią kupować rzeczy po (prawdopodobnie) obniżonych cenach. Ale jakie liczby oznaczają wysoki lub niski poziom? I kiedy te odczyty miały miejsce? Biorąc pod uwagę kryptowalut, jest całkiem możliwe, że to, co było przewartościowane w jednym okresie, może już nie być w innym. Sensowne jest również spojrzenie na to, gdzie są one w stosunku do historii przeszłości. I, po raz kolejny, sensowne jest również umieszczenie tego w poszczególnych okresach czasu. To, co jest przewartościowane w jednym okresie, może nie być w innym.

Jest tanio czy drogo?

Najwyższy wskaźnik NVT dla bitcoina, jaki znalazłem w rejestrze, wynosił 448,15 i miał miejsce 29 sierpnia 2010 roku. Czy był on przewartościowany? Cóż, BTC był wtedy sprzedawany za około 6 centów, a teraz wynosi około 22 000 dolarów, więc znaczenie tego odczytu jest moim zdaniem nieco wątpliwe. Co jeśli wyrzucimy wszystkie dane sprzed 2014 roku? To daje maksymalny wskaźnik NVT na poziomie 98,52, który moim zdaniem jest bardziej sensowny. Najniższy NVT Bitcoina w historii wynosił 0,22 w dniu 24 stycznia 2016 r., kiedy BTC był handlowany na poziomie 403 USD. Średnia NVT w badanym okresie wynosiła 24, co również uważam za istotne. Obecny NVT BTC wynosi 44,89, co stanowi 82% premię w stosunku do jego średniej od 2014 roku. Ale jest z 20% zniżką do swoich 30-, 60- i 90-dniowych średnich kroczących. Dla mnie ma sens, że średnia premia przypisana do nowszej technologii, takiej jak Bitcoin blockchain, i nowszych aktywów, takich jak sam Bitcoin rośnie z czasem. Sensowne jest również to, że jej ekstrema zarówno na wysokim, jak i niskim poziomie będą się zawężać, co właśnie obserwujemy w danych. Ci, którzy patrzą na całą historię handlu BTC mogą widzieć go jako przecenionego. Jednak węższe spojrzenie z pominięciem początkowych okresów pokazuje, że BTC może być rzeczywiście handlowany po potencjalnie atrakcyjnej wycenie.

Źródło: https://www.nasdaq.com/articles/crypto-long-short%3A-sorting-out-bitcoins-p-e-ratio

Może Cię zainteresuje:

Komentarze