Obserwujemy początek manii NFT Bitcoin 'Ordinals’. Najbardziej zaskakujące zdarzenie w historii kryptowalut?

W ostatnich tygodniach w sieci Bitcoin pojawił się nieoczekiwany, dynamiczny trend tzw. 'Ordinals’. Bezpośrednio na Bitcoin blockchain trafia bezprecedensowa, olbrzymia ilość danych. Jak pisaliśmy już wcześniej – są to głównie pliki video, filmy, tokeny NFT czy gry. Ponieważ pojawienie 'Ordinals’ spowodowało debatę wokół 'na nowo odkrywanego’ zastosowania mocy sieci Bitcoin, Glassnode postanowił poświęcić mu uwagę analizując zmianę sytuacji on-chain. Przedstawimy ją w poniższym artykule.

Przejdźmy do danych on-chain:

Źródło: Glassnode

Przed manią Ordinals widzimy, że bloki pozostawały w dużej mierze niewypełnione, z zaledwie 25-50% dostępnej przestrzeni blokowej wykorzystanej. Zmieniło się to drastycznie po pojawieniu się Ordinals, bloki obecnie powszechnie osiągają 80-90% nasycenia (3,2-3,6MB z maks. 4 MB). Ponieważ blockspace nie może być przechowywany dla przyszłej dostępności, można uznać że nowy trend to nowi konsumenci wykorzystujący dostępną wolną przestrzeń blokową, która w innym przypadku byłaby pusta – niewykorzystana.

Źródło: Glassnode

Jednym z punktów dyskusji wokół Ordinals jest wpływ większej ilości danych, w dłuższej perspektywie w odniesieniu do czasu walidacji węzłów i wymagań dotyczących ich przechowywania. W tej ostatniej kwestii możemy próbować szacować kolejne 14 lat historii Bitcoina przy następujących założeniach dotyczących średniej wielkości bloków: Kolor fioletowy to1,35MB bloki, symulujące szczytową 30-dniową średnią wielkość bloków sprzed Ordinals. Kolor pomarańczowy to 2,5MB bloki, symulujące szczytową średnią wielkość bloku po Ordinals. Kolor czerwony to 4MB bloków, symulujące teoretyczną górną granicę średniego rozmiaru bloku. Jeśli założymy stały, dzisiejszy koszt przechowywania danych na poziomie około 0,035 USD/GB dla dysków twardych, oznacza to, że górna granica kosztu dysku twardego w 2037 roku wyniesie około 120 USD. Szacunek ten nie uwzględnia ew. skutków deflacji technologicznej w czasie.

Źródło: Glassnode

Ordinals wpłynęły również na ruch wśród Mempooli – jak widzimy na wykresie Mempool został wypełniony wieloma transakcjami charakteryzującymi się niskimi stawkami (zazwyczaj 1-2 sat/vByte). W ostatnich tygodniach utrzymuje się stały, wysoki poziom popytu, przy czym liczba transakcji z niskimi opłatami utrzymuje się na wysokim poziomie, a transakcje z wyższymi opłatami są równie regularnie umieszczane w blokach. Można to porównać z paniką po FTX, kiedy to mempool był wypełniony pilnymi transakcjami o wysokich stawkach. Jeśli analizujemy średnie opłaty, Ordinals spowodowały skokowy wzrost netto stawki opłaty sat/vbyte, jednak znacznie mniejszy niż po panice FTX i nadal w granicach zakresu z ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: Glassnode

U górników zmieniło się niewiele, udział przychodu pochodzącego z opłat dla minerów nadal waha się między 2% a 3%, daleko okolic powyżej 8%, przed wyprzedażą z maja 2021 roku.

Źródło: Glassnode

Euforia po odkryciu Ordinals przez mainstream była niesamowita. Ekscytacja związana z wpisywaniem cyfrowych aktywów do najstarszego i najbardziej zdecentralizowanego blockchaina spowodowała gwałtowny wzrost liczby transakcji, zatłoczenie mempooli i wzrost średnich rozmiarów bloków. W połowie lutego całkowita liczba napisów przekroczyła 90 000, przy czym najpopularniejszym formatem są pliki graficzne, których do tej pory jest ponad 78 000, a tekst odpowiada za ponad 10 000 'inskrypcji’

Źródło: Glassnode

Szeregując całkowitę liczbę transakcji według typów dystrybucji, najpopularniejsze są transakcje cyfrowymi obrazami (NFT) – stanowią 88,1% wszystkich dotychczasowych transakcji. Pliki tekstowe zajmują drugą pozycję, odpowiadają za 11,4%. Kiedy więc zestawimy ze sobą te dwa najpopularniejsze typy Ordinals razem, ich udział w całkowitej liczbie transakcji wynosi 99,5% – do tej pory.

Źródło: Glassnode

Porównując liczbę transakcji Ordinals jako procent wszystkich transakcji na łańcuchu, widoczny jest wykładniczy wzrost, z napisami dowodzącymi obecnie 4,2% wszystkich transakcji, co oznacza niewielki spadek z poziomu 6%. Jest to w dużej mierze zdominowane przez napisy oparte NFT, których popularność i dominacja nadal rośnie. Pliki tekstowe doświadczają również stałego wzrostu, z formatami tekstowymi zbliżającymi się do dominacji ATH na poziomie 6,5% wszystkich Ordinals.

Podsumowanie

Wszystko co związane jest z Ordinals to prawdopodobnie najbardziej nieoczekiwane wydarzenie w całej historii blockchainu Bitcoina, które spowodowało nowy i co więcej – prawdopodobnie długotrwały popyt na przestrzeń blokową Bitcoina. Biorąc pod uwagę gwałtowne pojawienie się NFT na Ethereum i innych łańcuchach w latach 2021-22, rozsądnie jest oczekiwać, że Ordinals implementowane na najstarszym i największym blockchainie będą miały siłę – być może przebijającą altcoiny Pliki graficzne okazały się jak dotąd dominującym typem napisów, jednak napisy tekstowe zyskują popularność, częściowo ze względu na ich mniejszy rozmiar, a tym samym niższe opłaty.

W chwili obecnej Ordinals wypełniają przestrzeń blokową, która wcześniej była niewykorzystana, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ostatnie 24 miesiące. Ich popularność spowodowała zatory w mempoolu i wywiera presję na wzrost opłat. Jednak jak dotąd, presja ta wpływa przede wszystkim na konkurencję w najniższych przedziałach stawek, a twórcy napisów wydają się być wrażliwi na wartość płaconej w BTC opłaty. Choć nie ma jeszcze silnych przesłanek, że Ordinals „zdominują” funkcjonalność BTC poleagającą na transferze majątku, poruszają wyobraźnie całej społeczności crypto i są trendem, który należy monitorować ponieważ stopniowo może stać się źródłem wielkiego zainteresowania rynku.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze