Rentowność miningu DOGE przewyższyła LTC o ponad 200%

Przez długi okres czasu nagrody w DOGE były uznawane za produkt uboczny kopania na blockchainie Litecoin w ramach merged miningu. Sytuacja uległa jednak odwróceniu.

Dane z Bitinfocharts pokazują, że dochód z wydobycia memowej kryptowaluty na gigahash nasekundę (GH/s) mocy obliczeniowej w ciągu jednego dnia wynosi 25 USD, co oznacza dziesięciokrotny wzrost od początku kwietnia i jest zgodny ze skokiem ceny DOGE w ciągu ostatniego miesiąca. W tym samym okresie dochód z wydobycia za 1 GH / s na LTC wzrósł z zaledwie 5 USD do około 8 USD.

Co to jest merged mining?

Merged mining odnosi się do czynności wydobywania dwóch lub więcej kryptowalut w tym samym czasie, bez strat na ogólnej wydajności wydobycia. Zasadniczo górnik może wykorzystać swoją moc obliczeniową do wydobywania bloków na wielu łańcuchach jednocześnie, korzystając z tak zwanego Auxiliary Proof of Work (AuxPoW).

Łańcuchy bloków zarówno Dogecoin, jak i Litecoin działają w oparciu o mechanizm konsensusu proof-of-work przy użyciu algorytmu Scrypt.

Dlatego górnik, który korzysta z urządzeń opartych o dedykowany układ scalony (ASIC) przeznaczony do wydobywania LTC, może również – w tym samym czasie – wydobywać DOGE i to z tą samą szybkością mieszania pod warunkiem, że pule wydobywcze, które łączą się w celu obsługi LTC i DOGE łączą wydobycie. Obecnie szybkość mieszania obu łańcuchów bloków wynosi około 350 terahashów na sekundę.

DOGE nie jest już produktem ubocznym wydobycie LTC

Rzeczywiście, dane historyczne pokazują, że całkowita moc obliczeniowa zabezpieczająca sieć Dogecoin idzie w parze z tą na Litecoin dzięki głównym pulom wydobywczym LTC, takim jak F2Pool, Litecoinpool.org, Viabtc i Antpool. Wszystkie z nich obsługują merged mining. Ponieważ od początku 2018 r cena DOGE znajdowała się przez długi okres czasu na poziomie znacznie poniżej 0,005 USD, kryptowaluta była uznawana jako produkt uboczny wydobycia LTC.

Ostatnie wzrosty cen zarówno DOGE, jak i LTC ożywiły rynki górników Litecoin. W ciągu ostatniego tygodnia chińscy resellerzy sprzętu górniczego znacznie się ożywili i pytają na WeChat o stary sprzęt górniczy LTC, taki jak AntMiner L3 +, który swoją premierę miał jeszcze w lipcu 2017 r.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, DOGE jest czwartą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej z 78 miliardami dolarów po BTC, ETH i BNB, podczas gdy LTC jest dziesiątą co do wielkości z kapitalizacja w wymiarze 22 miliardów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze