Nowy rekord hash rate sieci Bitcoin

3 781

Według danych platformy Glassnode, średni hash rate łańcucha bloków Bitcoin (BTC) – całkowita moc obliczeniowa przeznaczona na wydobycie – osiągnęła nowy rekord wszech czasów, wynoszący ponad 176 EH/ s.

hash rate sieci bitcoin
Średni hash rate sieci Bitcoin przekroczył 176 EH / s. Źródło: Glassnode

Wzrost wskaźnika hash rate można wyjaśnić wzrostem samej ceny bitcoina. Górnicy otrzymują BTC jako nagrodę za wydobycie nowych bloków. Im więcej kosztuje moneta, tym wyższe są przychody górników. Dlatego też, gdy cena BTC rośnie, górnicy są zachęcani do wnoszenia większego wkładu do ogólnej mocy obliczeniowej sieci.

Nie tylko hash rate…

Kolejnym czynnikiem są opłaty transakcyjne – drugi strumień przychodów dla górników. Zasadniczo, wraz ze wzrostem wolumenu obrotów – jako, że mają one tendencję do wzrostu w okresach hossy – rosną również opłaty transakcyjne. W połączeniu z ceną bitcoina, zwiększa to dodatkowo opłacalność wydobycia.

Jak pokazują dane CoinGecko, wzrost ceny BTC do 38 000 USD zbiegł się z piątkowym skokiem hash rate. Obecnie bitcoin kosztuje około 38 600 USD, podczas gdy hash rate jego sieci spadł poniżej 165 EH/ s.

kurs bitcoina
kurs BTC/ USD od TradingView

Co to są EH/ s?

Mówiąc najprościej, nowe bloki są odkrywane poprzez rozwiązywanie zadanych algorytmów matematycznych w niezliczonych systemach miningowych. Każda, indywidualna suma tych obliczeń nazywana jest hash-em, a łączny hash reprezentuje, ile z tych sum jest obliczanych w każdej sekundzie.

176 EH/ s oznacza zatem, że ​​176 kwintylionów (18 zer) hashy jest obliczanych co sekundę w całej sieci Bitcoin. Dla porównania, szybkość mieszania sieci wynosiła na początku 2020 r. około 120 EH/ s – to blisko 50% wzrost w ciągu zaledwie roku.

Jednakże wzrost hash rate nie przyspiesza odkrywania nowych bloków. Dzieje się tak dlatego, ponieważ szybkość jednego bloku na 10 minut jest zakodowana na stałe w łańcuchu bloków Bitcoin i pozostała w dużej mierze taka sama przez ostatnie 12 lat.

Aby utrzymać ten wskaźnik, sieć Bitcoin regularnie, automatycznie dostosowuje swoją trudność. W ten sposób, nawet jeśli nastąpi ogromny przypływ mocy obliczeniowej, proces odkrywania nowych bloków będzie po prostu proporcjonalnie trudniejszy.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze