Liczba BTC wysłanych na giełdy przez górników wzrosła do 636%

4 304

Z danych udostępnionych przez Glassnode wynika, że górnicy BTC stali się znacznie bardziej aktywni w wypłacaniu swoich monet.

Wzrost nastąpił w ciągu ostatnich 24 godzin i stanowi aż 636,2 procent.

Górnicy aktywnie sprzedają swoje BTC

Platforma analityczna Glassnode poinformowała na Twitterze, że w ciągu ostatniego dnia górnicy kryptowaluty zwiększyli znacznie ilości bitcoinów wysyłanych na giełdy w celu sprzedaży.

Wartość tego wskaźnika (dwudniowe MA) wzrosła o 636,2 procent – z 3,492 BTC do średnio 25,707 BTC, co stanowi prawie pół miliona dolarów.

Ameryka Północna w natarciu

Współzałożyciel i partner funduszu Morgan Creek Digital, Jason A. Williams, również odnotował znaczny wzrost napływu BTC na giełdy kryptowalut w ostatnich tygodniach.

Jednak dane, które udostępnił, dotyczą tylko platform północnoamerykańskich. Napisał na Twitterze, że napływ BTC wzrósł ponad 7 000 razy w 2020 r. W sumie jest to ponad 216 000 Bitcoinów.

W połowie listopada były one warte około 3,4 miliarda dolarów. W tym miejscu Williams odniósł się do danych podanych przez agencję prasową Reuters.

Był to odpowiednik 4 199 040 000 USD w chwili, gdy kosztował 19 435 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze