Górnicy Bitcoin trzymają więcej BTC niż w jakimkolwiek innym momencie w ciągu ostatnich dwóch lat. Jak może to wpłynąć na rynek?

1 913

Dane on-chain od Glassnode pokazują, że górnicy bitcoin posiadają rekordowe 1,82 miliona BTC, co odpowiada około 20 miliardom dolarów. Może to być zarówno istotnym podstawowym katalizatorem dla BTC, jak również negatywnym czynnikiem (w krótkim okresie).

Katalizator wzrostów czy nacisk na sprzedaż?

Powołując się na dane Glassnode, serwis CryptoCompare poinformował, że zasoby BTC górników osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat:

„Górnicy bitcoinów trzymają teraz więcej cyfrowych monet niż w jakimkolwiek innym momencie w ciągu ostatnich dwóch lat. Flagowa kryptowaluta nadal jest powyżej 11 000 USD”.

górnicy bitcoin
źródło: Glassnode

Istnieją dwa sposoby przeanalizowania tych danych. Z jednej strony może to być pozytywny katalizator. Pokazuje, że górnicy agresywnie oszczędzają BTC, które wydobywają. Z drugiej strony może to jednak oznaczać, że górnicy mają obecnie duże ilości bitcoinów, co może stać się źródłem presji sprzedaży.

Już maju analityk Willy Woo wyjaśnił, że na rynku bitcoina istnieją dwa źródła presji sprzedażowej:

„Na rynku są tylko dwie niezrównane presje dotyczące sprzedaży. (1) Górnicy, którzy osłabiają podaż i sprzedają na rynku, jest to ukryty podatek poprzez inflację monetarną. I (2) giełdy, które opodatkowują traderów i sprzedają na rynku”.

Jedno jest pewne. Górnicy posiadają większe ilości BTC niż zwykle i jeśli zaczną sprzedawać, może to wywrzeć presję sprzedaży na cały rynek kryptowalut.

Górnicy sprzedający BTC różnią się od traderów, którzy kupują lub sprzedają kryptowalutę. Nakłada to bowiem dodatkową presję na rynek. Woo zauważył:

„To zgoła odmienna sytuacja od tej, kiedy traderzy kupują lub sprzedają. Kiedy mówimy, że handlowcy „kupują” lub „sprzedają”, jest to mit. Każda transakcja jest dopasowana, każda transakcja ma kupującego i sprzedającego. (Kiedy mówimy, że rynek kupuje lub sprzedaje, tak naprawdę mamy na myśli to, że smart money kupują lub sprzedają)”.

Nie wiadomo, czy zasoby zebrane przez górników w ciągu ostatnich dwóch lat spowodują, że rynek bitcoina zbuduje silniejszy fundament dla przedłużonego rajdu, czy też doprowadzi to do cofnięcia.

Przypadkowo, wkrótce po tym, jak zasoby BTC w kopalniach osiągnęły lokalny szczyt w 2018 r., „król kryptowalut” zaliczył głęboką korektę do poniżej 4000 USD.

Jeszcze jedna zmienna…

Możliwe, że górnicy trzymają więcej Bitcoinów niż zwykle, po prostu dlatego, że robią to inni górnicy i kopalnie.

Dane pokazują, że stosunkowo małe pule wydobywcze przechowują w bitcoinach ponad 100 milionów dolarów. CryptoCompare napisał:

„Trzecim motywem dla górników gromadzących więcej BTC są pule wydobywcze gromadzące nietypowo duże ilości bitcoinów”.

Dopóki rynek bitcoina nie doświadczy dużej reakcji ze strony sprzedawców, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, akumulacja BTC przez górników jest generalnie pozytywna.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze