Kraken: Apetyt na altcoiny i prognoza bitcoin na 2021 rok

Giełda kryptowalut Kraken ujawnia oczekiwania swoich najlepszych klientów wobec bitcoina.

Inwestorzy Kraken liczą na bitcoinową promocję cenową

W ramach ankiety Kraken 2H2020 Crypto Sentiment Survey zebrano ponad 350 odpowiedzi od najbardziej aktywnych inwestorów o wysokiej wartości netto. Wyniki pokazują, że najwięksi klienci giełdy kryptowalut oczekują w 2021 roku niższej ceny za BTC. W badaniu nastrojów z pierwszej połowy 2020 r. target dla Bitcoina spadł o 35% z poziomu 22 866 USD do zaledwie 14866 USD.

„Mediana ceny docelowej również przesunęła się o -28% z 19 424 USD do 14 000 USD, a najczęściej podawana cena docelowa to 15 000 USD. To spadek o 25% z 20 000 USD”.

Uczestnicy ujawniają również swoją docelową cenę BTC na nadchodzący rok. Ich odpowiedzi sugerują, że rynek kryptowalut będzie nadal rósł, ponieważ średnia cena docelowa BTC w 2021 r. wynosi 36 602 USD.

„Mediana ceny docelowej to 25 000 USD, a najczęściej podawana cena docelowa to 20 000 USD. Około 8% respondentów określiło cenę docelową równą lub wyższą niż 100 000 USD. Około 20% respondentów typuje cenę docelową wyższą lub równą 50 000 USD”.

Apetyt na altcoiny

Jeśli chodzi o altcoiny, najczęściej cytowane przez inwestorów aktywa kryptowalutowe to Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), Monero (XMR) i XRP. W przestrzeni DeFi ankietowani wymienili Uniswap (UNI), yearn.finance (YFI), Kava.io (KAVA) i Kyber Network (KNC).

Wyniki badania podkreślają również, że 61% uczestników uważa, że ​​do 2021 r. BTC osiągnie, jeśli nie przekroczy, dotychczasowy rekord wszech czasów wynoszący 20 000 USD. Poniedziałkowy rajd ceny pozwolił kryptowalucie na osiągnięcie rekordowego poziomu na kilku giełdach, w tym Binance, Bitstamp i Kraken.

Pełną wersję raportu możesz przeczytać tutaj.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze