KP3R od Andre Cronje wystartował | 2000% w górę w kilka godzin!

Wartość nowego tokena ze stajni Andre Cronje, założyciela Yearn Finance, wzrosła – od chwili premiery – o kilka tysięcy procent. Czym jest KP3R i dlaczego tak gwałtownie rośnie?

Nowy token o nazwie KP3R jest przeznaczony dla najnowszego projektu Cronje o nazwie Keep3r Network. To zdecentralizowany rynek, oparty na inteligentnych kontraktach, który jest swoistym marketplacem dla zleceń natury technicznej.

W ciągu kilku godzin od premiery tokena, traderzy i farmerzy wprost rzucili się na niego. Spowodowało to, rzecz jasna, gwałtowny wzrost cen. Uniswap.info podaje aktualnie cenę KP3R, która sięga ponad 282 dolary!

kp3r
notowania KP3R na Uniswap/ stan na 29-10-2020, godz. 08:12

KP3R robi furorę na Uniswap

Obrót KP3R na Uniswap rozpoczął się już od 10 USD za token. Sprawy dość szybko nabrały tempa, dzięki czemu cena wzrosła w ciągu kilku godzin o prawie 2000%. Według Coingecko, nowy token ma już kapitalizację rynkową w wysokości blisko 56 milionów dolarów.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji token KP3R był sprzedawany po 282 USD. Warto pamiętać, że sytuacja na tym rynku ma aktualnie charakter wysoce spekulacyjny. Wiele tokenów zaliczyło w tym roku spadki po dość mocnych, żeby nie powiedzieć – astronomicznych wzrostach.

Ruch KP3R ten został zauważony przez kilku członków społeczności, w tym założyciela Ethhub, Anthony’ego Sassano:

Dla kogo jest Keep3r?

Cronje zaznaczył, że jego intencje są bardziej konstruktywne, stwierdzając: „nie buduję dla spekulantów”.

„Tworzę dla programistów. Moim głównym celem jest tworzenie narzędzi, aby umożliwić innym programistom łatwe używanie / dziedziczenie szablonów, które projektuję i tworzenie na ich podstawie nowych produktów”.

Keep3r Network v1 jest już dostępny. Został zaprojektowany, aby łączyć projekty kryptowalutowe z ekspertami technicznymi. Pojęcie to obejmuje tzw. „keeper-ów”, czyli osoby i / lub zespoły zewnętrzne, które wykonują pracę, nad określonymi zadaniami. Te „zadania”, „prace” (Cronje używa słowa „jobs„), to termin używany w odniesieniu do inteligentnych kontraktów utworzonych w celu nakłonienia podmiotu zewnętrznego do wykonania określonego działania.

Sieć będzie zasilana przez tokeny KP3R, które będą wydawane jako nagrody za ukończenie pracy.

Projekt Keep3r został w dużej mierze opracowany potajemnie, aby zapobiec kolejnej powtórce sytuacji z Eminence, kiedy to doszło do wyprowadzenia z nieukończonego jeszcze protokołu środków o wartości przekraczającej 15 milionów dolarów.

Więcej na temat Keep3r i innych, ciekawych sytuacji wokół ostatniej działalności Andre Cronje, przeczytasz tutaj:Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze