Kolejna hossa na bitcoinie dopiero przed nami?

10 492

Pewien wskaźnik sugeruje, że nadchodzi kolejna hossa…

Opublikowane w najnowszym, cotygodniowym raporcie Stack Funds, dane stosunku wartości sieci Bitcoin do transakcji (NVT) nadal pozostają mocno zwyżkowe.

Zdaniem analityków ze Stack, mimo że Bitcoin zyskał w 2021 roku już 30%, do końca wzrostów jeszcze daleko. Wskazanie NVT przypomina raczej początek hossy, a nie jej koniec.

„Obecnie NVT jest notowany w wartości 70 i znajduje się mniej więcej w środku przedziału. Sugeruje to, że Bitcoin nie znajduje się na obszarze przewartościowania pomimo niedawnego wzrostu cen w ciągu ostatnich kilku tygodni. […] potencjalny wzrost współczynnika NVT może oznaczać, że Bitcoin jest gotowy na kolejny gwałtowny ruch w górę”. – czytamy w raporcie.

Kolejna hossa na bitcoinie dopiero przed nami?

Załączony wykres ukazuje dywergencję w NVT w porównaniu z ceną podobną do tych, które poprzedzały rajdy ceny z 2017 i 2019 roku.

kolejna hossa na bitcoinie
źródło: CoinMetrics

Stack zauważył ponadto ciekawy kontrast między szalejącymi cenami kryptowalut i niezbyt imponującymi wynikami tradycyjnych aktywów inwestycyjnych, które pomimo utrzymywania się na prawie rekordowych poziomach w historii, nie przyniosły póki co w tym roku zdecydowanych, konsekwentnych ruchów w górę.

Podczas gdy bitcoin i altcoiny zyskują na wartości, zwiększa się również zainteresowanie tematem kryptowalut ze strony internautów. Rzut oka na dane z Google Trends pokazuje, że zainteresowanie frazą „Bitcoin” na całym świecie jest obecnie największe od lutego 2018 roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze