IRS oferuje do 625 000 USD za złamanie Monero i Lightning Network

Amerykański urząd skarbowy chce śledzić transakcje w Monero i sieciach blockchain drugiej warstwy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Internal Revenue Service poszukuje narzędzia, które można wykorzystać do śledzenia aktywów zapewniających prywatność, takich jak Monero.

Śledzenie przestępców korzystających z pomocy Monero

IRS twierdzi, że istnieje już wiele narzędzi do monitorowania publicznych łańcuchów bloków, takich jak Bitcoin i Ethereum. Jednocześnie istnieją „ograniczone zasoby dochodzeniowe do śledzenia transakcji związanych z privacy coins, takimi jak Monero”.

IRS kładzie szczególny nacisk na Monero. IRS twierdzi, że XMR jest coraz częściej wykorzystywane przez grupy przestępcze i ransomware, takie jak Sodinokibi. Urząd szuka również sposobów śledzenia transakcji w sieciach drugiej warstwy. Chodzi tu o takie rozwiązania jak Lightning Network Bitcoina, która również zapewnia pewną prywatność transakcji.

IRS potrzebuje narzędzi

Narzędzie do śledzenia ma pomóc w namierzaniu „kradzieży, handlu narkotykami, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, handlu ludźmi czy prostytucji dziecięcej”. Wykonawcy, którzy dostarczą narzędzie do śledzenia, będą musieli zrealizować trzy cele:

  • zapewnić sposób śledzenia transakcji na podstawie danych wejściowych i wyjściowych,
  • zapewnić narzędzia do prognozowania statystycznego
  • dostarczyć system, który można dalej modyfikować

IRS oferuje łącznie 1 milion dolarów na rozwiązania, które mogą złamać zabezpieczenia w Monero i Bitcoin Lightning Network. Proponuje do 500 000 USD wykonawcom, którzy zapewniają weryfikację koncepcji i działający system. Kwota do 125 000 USD trafi do tego, kto zapewni rozwiązanie kwalifikujące się do testów.

Dlaczego nie skorzystać z CipherTrace?

IRS opublikował swoje ogłoszenie zaledwie kilka tygodni po tym, jak Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) uzyskał narzędzie do śledzenia Monero od CipherTrace.

Nie jest jasne, dlaczego IRS nie planuje korzystać z tego narzędzia. Być może stoją za tym pobudki natury wyłacznie organizacyjnej. W swoim zapytaniu ofertowym IRS stwierdza, że ustala jego szczególne potrzeby, a następnie określa, który wykonawca może dostarczyć rozwiązanie za najlepszą cenę. Wydaje się, że proces ten rozpoczął się już w czerwcu.

Czy potrzeba drugiego narzędzia może być również postrzegana jako dowód na to, że narzędzia pokroju CipherTrace nie są tak skuteczne? Przy prawidłowym użyciu schemat prywatności Monero wydaje się być na razie nie do złamania.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze