Indie prawdopodobnie zdelegalizują posiadanie bitcoina

3 485

Indie najprawdopodobniej uchwalą ustawę, która zdelegalizuje kryptowaluty w tym kraju. Doniesień w tej sprawie dostarczył Reuters, cytując pragnącego zachować anonimowość urzędnika rządowego.

Oprócz tego, że nielegalne miałyby być handel i wydobywanie kryptowalut, nowa ustawa miałaby zakazywać również ich posiadania. Inwestorzy kryptowalut będą jednak mogli, bez żadnych konsekwencji prawnych, zrealizować swoje zyski w okresie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie nowego prawa.

Nie jest jasne, czy w ustawie przewidziano kary pozbawienia wolności dla tych, którzy nie będą przestrzegać założeń ustawy.

Chociaż szczegóły pozostają nieznane, to ustawa przyjęta w takim kształcie stanowiłaby ogromny cios wymierzony w kryptowaluty w każdej dużej gospodarce. Chociaż aktywa cyfrowe zostały zakazane w Chinach od września 2017 r., Chińczycy nadal mogą legalnie posiadać kryptowaluty.

Niestety dla indyjskiej branży kryptowalut, komentatorzy spodziewają się, że ustawa ostatecznie przejdzie proces legislacyjny z sukcesem, jako że partia premiera Narendry Modi dysponuje wymaganą większością, aby ją przegłosować.

Indie zakazały Bitcoina już w 2019 r.

Na początku 2019 r. rząd Indii opublikował projekt ustawy, w którym zalecał wprowadzenie kary pozbawienia wolności do 10 lat dla każdego, kto kopie, przetrzymuje, przesyła lub wydaje kryptowaluty. Posiadanie aktywów kryptograficznych w Indiach jest nadal legalne.

indie
źródło: dea.gov.in

Bank Rezerw Indii (RBI) zakazał w kwietniu 2018 r. firmom z sektora finansów robienia interesów z giełdami kryptowalut. Zakaz ten został jednak później uchylony przez Sąd Najwyższy (w marcu ubiegłego roku).

Ostatecznie Indie odnowiły swój plan wprowadzenia prawa zakazującego handlu kryptowalutami we wrześniu 2020 r.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze