Górnicy bitcoin nie chcą sprzedawać. Instytucje kupują kolejne BTC o wartości 620 mln USD

5 546

Inwestorzy instytucjonalni kupili w ostatnim czasie kolejne bitcoiny za kwotę 620 milionów dolarów. W tym samym czasie górnicy bitcoin odmówili sprzedaży swoich cyfrowych monet.

Wiele wskazuje na to, że presja sprzedażowa na bitcoina spada. Dane w tym zakresie podała firma CryptoQuant, odnosząc się do wskaźnika stablecoinów przechowywanych na giełdach i zachowania górników. Jednocześnie inwestorzy instytucjonalni zachowują znaczne części aktywów.

Presja na sprzedaż BTC spada

Narracja o tym, że że inwestorzy BTC stale wycofują swoje aktywa z giełd, co powinno zmniejszyć presję sprzedaży, znalazła potwierdzenie w danych on-chain dostarczonych przez CryptoQuant, jak również w ostatnim price action bitcoina. Odnosząc się do Stablecoins Ratio – czyli rezerw BTC podzielonych przez rezerwy stablecoins na giełdach – firma analityczna zauważyła, że ​​„potencjalna presja sprzedażowa słabnie”.

Dzieje się tak, ponieważ ilość stablecoinów w systemach obrotu osiągnęła najwyższy w historii poziom, co może doprowadzić do tego, że inwestorzy kupują BTC i inne altcoiny zamiast je sprzedawać.

stablecoiny na giełdach
stablecoiny na giełdach; źródło: CryptoQuant

Ponadto górnicy również wstrzymali wymiar swoich działań sprzedażowych na początku 2021 roku. Kolejne dane CryptoQuant ujawniły, że znane adresy górników przestały przesyłać swoje nowo dystrybuowane bitcoiny na giełdy, co oznacza, że presja sprzedażowa z ich strony również spadła.

transfery górników bitcoin na giełdy
transfery górników bitcoin na giełdy; źródło: CryptoQuant

Instytucje akumulują BTC

Podczas gdy górnicy wydają się odmawiać sprzedaży swoich udziałów BTC, inwestorzy instytucjonalni intensyfikują poziom akumulacji.

CryptoQuant przedstawił kolejny ogromny transfer z największej amerykańskiej giełdy kryptowalutowej Coinbase, dokonany zaledwie kilkanaście godzin temu za 11,105 bitcoinów. Przy obecnych cenach, kwota ta przekracza 620 milionów dolarów.

Biorąc pod uwagę dane historyczne z poprzednich przykładów, cena głównej kryptowaluty może przygotowywać się do znacznego wzrostu.

wypłaty BTC z coinbase
wypłaty BTC z coinbase; źródło: CryptoQuant

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.


Komentarze