Glassnode: Zbliża się 'wielka niestabilność i realizacja zysków’ na Bitcoinie ? Kryptowaluty przed korektą?

W najnowszej analizie Glassnode przekazał, że wiele wskaźników on-chain przypomina te z 2016 i 2019-2020 co może zwiastować niestabilność cen Bitcoina. Pomimo ustanowienia rocznego maksimum cenowego w okolicach 32,000 USD, rynek pozostaje niezwykle spokojny. Zmienność ponownie spada, a wstęgi Bollingera dzieli obecnie zakres wynoszący ok. 4% odchylenia od ceny. Zrealizowana kapitalizacja Bitcoina wynosi nieco poniżej 400 mld USD, doświadczając stałego, powolnego napływu kapitału do aktywów cyfrowych. Prowadzą oczywiście Ethereum i Bitcoin. Od strony on-chain dominuje podaż w zysku, inwestorzy niechętnie sprzedają. Ale wielkość zablokowanej wartości USD. Co wskazuje Glassnode?

Źródło: Glassnode

Na rynku kryptowalut panuje niezwykle niska zmienność, wstęgi Bollingera na 20-dniowym interwale uległy ekstremalnemu zawężeniu.

Źródło: Glassnode

Kapitał nadal napływa do aktywów cyfrowych w umiarkowanym tempie. Realized Cap jest jednym z najstarszych i najczęściej obserwowanych przez Glassnode wskaźników. Stanowi narzędzie, które głównie służy analitykom do oceny rzeczywistego przepływu kapitału do BTC. Pokazuje skumulowaną sumę wszystkich zrealizowanych zysków i strat w historii. Wynosi obecnie nieco poniżej 400 mld USD. Stały strumień kapitału napływa do aktywów przez cały 2023 rok. Wraz ze wzrostem zrealizowanej kapitalizacji pokazuje to, że BTC zmieniają właściciela po wyższych cenach.

Źródło: Glassnode

Podczas rynku niedźwiedzia Bitcoin zwykle spotyka wzrost odpływów, a inwestorzy realizują straty. Zrealizowany spadek kapitału w 2022 r. osiągnął drugą największą wartość w historii na poziomie prawie 19%. to pokazuje skalę bessy. Odzyskiwanie pułapu ATH w poprzednich cyklach trwało od 95 do 239 dni, a dotychczasowe momentum przebiega wg. Glassnode’a w podobnym tempie.

Nie NUPL, a NRPL

Zmiany płynności popytu Glassnode ocenia za pomocą wskaźnika zrealizowanego zysku/straty netto (NRPL). Zyski dominowały w pierwszej połowie 2023, przy średnio270 mln USD dziennie wpływów netto (bilans wpływy minus odpływy). Odzwierciedla to pierwszy trwalszy trend napływów od kwietnia 2022 roku. Glassnode podkreśla, że to skala podobna zarówno do pierwszej połowy 2019 r., jak i końca 2020 r. Warto zauważyć, jak to znacznie mniejsze skala wpływów w porównaniu z hossą z 2021 r. Ta osiągnęła szalone szczyty przy średnio 3,68 mld USD wpływających dziennie.

Źródlo: Glassnode

Glassnode sprawdził bilans między całkowitym zrealizowanym zyskiem a stratą i podkreślił, że rok 2023 był dosłownie wybuchowy. Przebił poziom progu rentowności 1,0 na początku stycznia. W zeszłym tygodniu ustanowiono jednak niższy szczyt tego wskaźnika. Jeśli się utrzyma, może to wskazywać na podobne niestabilne warunki rynkowe obserwowane zarówno w latach 2019-20, jak i ponownie w drugiej połowie 2021 roku. Niższe szczyty wskaźnika zwykle sugerują znaczne złagodzenie napływów kapitału. Glassnode podkreślił, że w przeszłości poprzedzało to dłuższy okres potrzebny na ustabilizowanie ożywienia.

SOPR jest narzędziem, przydatnym do śledzenia wielkości zysków i strat na rynku. Tutaj Glassnode wskazał na ramy składające się z dwóch trendów, aby scharakteryzować obecny moment rynku:

  • Reżim strat: Kolejne wydruki poniżej 1,0 wskazują, że inwestorzy notują straty, a powroty do poziomu progu rentowności są wykorzystywane jako punkt wyjścia (tworząc opór)
  • Reżim zysku: Odczyty SOPR powyżej 1,0 wskazują na powrót wyższych zysków, a powroty do poziomu progu rentowności są często uważane za krótkoterminowy wskaźnik uczciwej wartości (tworząc wsparcie)

SOPR znajduje się obecnie w reżimie dominacji zysku, odnotowując wartość 1,06. Przeciętnie 1 BTC zmieniająca właściciela z 6% zyskiem. Ponownie pokazuje to podobieństwo do okresów 2016 i 2019.

Presja na spadki?

Wg. Glassnode podział wolumenów napływu na giełdy sugeruje, że posiadacze krótkoterminowi (STH) są głównymi aktywnymi na rynku. Z łącznej kwoty prawie 40 tys. BTC w dziennych napływach na giełdy, 78% tej sumy jest związane z grupą STH (Short Term Holders). Ci inwestorzy są aktywni od początku lutego.

Odsetek podaży STH w zysku obecnie wynosi nieco ponad 88% ich całkowitego salda. Jest to powyżej średniej plus jedno odchylenie standardowe i jest historycznie związane z trendami wzrostowymi makro, w których motywacja do osiągania zysków jest wysoka. Wraz ze wzrostem cen grupa STH staje się coraz bardziej skłonna do wydawania i realizowania zysków.

Może Cię zainteresuje:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze