Użytkownicy Krakena żądają zwrotu pieniędzy po załamaniu ceny ETH

10 815

Traderzy na Kraken są oburzeni po gwałtownym flash crashu, który doprowadził do fali likwidacji w chwili, gdy giełda była niedostępna dla użytkowników. Użytkownicy Krakena żądają zwrotu pieniędzy.

Użytkownicy Krakena domagają się rekompensaty po gwałtownym załamaniu się ceny ethereum, które miało miejsce na tej giełdzie w dniu wczorajszym. W wyniku powyższego zdarzenia, transakcje lewarowane zostały zlikwidowane w wyniku gwałtownego zniesienia ceny.

„Straciłem oszczędności swojego życia”

22 lutego był świadkiem świadkiem spadków zarówno bitcoina, jak i ethereum. przy czym BTC spadł o około 9500 USD z 57 500 USD, podczas gdy ETH spadł o 400 USD z 1940 USD w ciągu 24 godzin na Coinbase.

Wygląda jednak na to, że połączenie słabego wsparcia dla kupujących i kaskadowych likwidacji doprowadziło do szczególnie dużych strat na Kraken. Kurs BTC/USD spadł o 22% do mniej niż 45000 USD, podczas gdy ETH spadł o 64%, aby znaleźć wsparcie na poziomie 700 USD.

Publiczna reakcja na subreddit r / Krakensupport zainicjowała falę głośnego wyrażania frustracji traderów odnośnie tego, co się stało. Niektórzy z nich grożą nawet podjęciem kroków prawnych przeciwko giełdzie, a użytkownik „dtk6802” twierdzi, że w wyniku wczorajszego flash crashu stracił większość oszczędności swojego życia:

„Straciłem większość oszczędności życia i nie otrzymałem odpowiedzi […]. Myślę, że zwrócą pieniądze lub stracą wszystkich klientów. […] dołączę do pozwu z dużą ilością dowodów (zrzuty ekranu), jeśli nie otrzymam zwrotu pieniędzy”.

Nie wydaje się, aby Kraken miał zwracać jakiekolwiek środki użytkownikom

Pomimo wezwań do wypłaty rekompensat z tytułu flash crashu na Kraken, niewiele wskazuje na to, aby giełda miała zwracać jakiekolwiek pieniądze:

Aby chronić się przed likwidacją w przypadku podobnych załamań cen, wiele platform kryptowalutowych instrumentów pochodnych od dawna używa index price do określania poziomu wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Nie tylko Kraken

Podczas gdy inne platformy również doświadczyły załamania cen, innym godnym odnotowania przypadkiem takiego zdarzenia była sytuacja na Nexo. Cena ethereum spadła także na tej platformie handlowej. Interesujące, że Nexo poinformowało na Twitterze, że zwróci z tego tytułu środki użytkownikom:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze