Bitcoin w dół o 5000 USD w ciągu kilku godzin

4 562

Bitcoin stracił dziś około 5000 USD swojej wartości. Doprowadziło to do spadku całego rynku i około 1,5 miliarda dolarów likwidacji.

Rynek kryptowalut przeszedł dziś korektę. Około 90 miliardów dolarów zostało usuniętych z kapitalizacji w ciągu kilku godzin. Stało się tak, gdy bitcoin stracił na wartości około 5000 USD, podczas gdy większość altcoinów również poniosła znaczne straty.

Dane pokazują, że dzisiejsze wydarzenia na rynku doprowadziły, jak dotąd, do likwidacji otwartych pozycji (zarówno długich jak i krótkich) o wartości 1,5 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

W chwili, przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin wyceniany jest na około 52 700 USD, co oznacza spadek o 7% w ciągu dnia.
CryptoQuant, popularna firma monitorująca kryptowaluty ujawniła, że „miały miejsce znaczące wpływy BTC na wszystkie giełdy, głównie Gemini”:

btc
źródło: CryptoQuant

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze