S&P Dow Jones Indicies uruchomi w przyszłym roku indeksy bitcoinowe

S&P Dow Jones Indicies wprowadzi w przyszłym roku indeksy kryptowalut. To kolejny znak wejścia Bitcoina i powiązanych z nimaktywów kryptograficznych do świadomości mainstreamu.

S&P Dow Jones Indicies, jeden z najbardziej uznanych dostawców indeksów na świecie, otwiera się na kryptowaluty. Dziś ogłoszono, że dostawca indeksów amerykańskiego giganta finansowego S&P Global doda indeksy dla kryptowalut w 2021 r.

Indeks inny niż wszystkie

S&P początkowo uruchomi dwa produkty. Indeksy będą wykorzystywać dane dotyczące ponad 550 kryptowalut za pomocą Lukka, firmy blockchain z siedzibą w Nowym Jorku.

Peter Roffman z S&P Dow Jones Indices, wydał dziś następujące oświadczenie na stronie internetowej S&P Global:

„Ponieważ aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, stają się szybko rozwijającą się klasą aktywów, nadszedł czas na niezależne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika benchmarki. Cieszymy się, że możemy współpracować z Lukka, która jest liderem w zakresie usług danych o zasobach cyfrowych, aby promować większą przejrzystość w tym rodzącym się sektorze”.

Lukka będzie pomocna, aby dostarczyć indeksom S&P Dow Jones informacje na temat szeregu aktywów kryptowalutowych, opisanych przez dyrektora generalnego firmy Roberta Materazziego jako „najbardziej zaufane w branży”.

Nowe rozdanie

S&P Dow Jones Indices jest prawdopodobnie najbardziej znanym na świecie dostawcą indeksów. Jest to dom dla S&P 500 i Dow Jones Industrial Average, dwóch indeksów, które są jednymi z najbardziej znanych na światowych rynkach finansowych.

Nowe oferty kryptowalut powinny dać początek fali nowych inwestorów, którzy zaczną inwestować w aktywa takie jak Bitcoin.

Powyższy news to zdecydowanie powód do świętowania dla społeczności kryptowalut. W ostatnich tygodniach Visa, Paypal, CitiBank, Ray Dalio i wielu innych wykazywało zróżnicowane poziomy zainteresowania rodzącą się klasą aktywów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze