PBoC wydało nowe propozycje dotyczące weryfikacji kont na chińskich giełdach.

Ludowy Bank Chin wysłał szkice regulacji do tamtejszych giełd. Zawarł w nich wytyczne dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Jedną z propozycji jest osobista weryfikacja przy otwieraniu konta na giełdzie.

„China Busines Journal” opublikował artykuł, w którym poddaje analizie 4 stronicowy projekt regulacji. Dziennik powołuje się na jednego z insiderów giełdy – Liu – który twierdzi, że wymóg osobistego stawiennictwa jest nierealny w dobie Internetu. Dodaje, że nawet giełdy papierów wartościowych dopuszczają weryfikacje poprzez video.

Nowe propozycje dotyczące weryfikacji kont na chińskich giełdach

Konsensus nie może być również osiągnięty w kwestii wznowienia wypłat. PBoC i giełdy mają inne koncepcje dotyczące kształtu regulacji AML (Anti money laundering; z ang.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Giełdy stopniowo implementowały wcześniejsze zalecenia Banku, choć ten twierdzi inaczej.

„W skrócie, wszystko co oni robią [PBoC – dop. red.] to upewnianie się, że nie ma żadnych luk prawnych. Z tego względu podejmują wiele działań prewencyjnych, blokują wiele możliwości i minimalizują ryzyko”

– dodaje Liu.

Na pytanie kiedy giełdy odblokują wypłaty odpowiada, że nie mogą tego uczynić dopóty, dopóki nie zostaną ustalone i zaakceptowane zasady AML. Postanowienia nie są jeszcze w pełni zaimplementowane.

W lutym b.r. większość chińskich giełd zawiesiła wypłaty na przewidywany termin jednego miesiąca. Nastąpiło to po kontroli PBoC. Sam termin nie został jednak dochowany, bowiem wciąż nie można wypłacić pieniędzy. 8 marca trzy największe giełdy OKCoin, Huobi, BTCC wydały jednak komunikat, w którym uspokajają swoich użytkowników, iż wpłaty zostaną wznowione. Ma to nastąpić wówczas, gdy PBoC nada ostateczny kształt regulacjom i zaakceptuje wprowadzone implementacje.

MW.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze