Kupili bitcoiny w cenie 6000 USD za sztukę | Giełda żąda ich zwrotu

Największa kryptowalutowa platforma handlowa w Azji Południowo-Wschodniej – platforma PDAX z siedzibą na Filipinach, uległa awarii technicznej. Nie byłoby w tym nić dziwnego gdyby nie fakt, że w czasie jej trwania użytkownicy kupowali BTC w cenie 6000 USD. To 88% przeceny w stosunku do rynkowej ceny kryptowaluty, która w chwili transakcji utrzymywała się na poziomie 48000 USD.

Jak donosi filipiński serwis informacyjny BitPinas, do incydentu doszło po 70-krotnym wzroście wolumenu transakcji na platformie transakcyjnej. Miało to doprowadzić do usterki technicznej, która umożliwiła realizację zamówień z tak dużym „rabatem”.

Dyrektor generalny platformy, Nichel Gaba, oświadczył, że transakcje są nieważne:

„To zrozumiałe, że wielu użytkowników będzie zawiedzionych, ponieważ wydaje im się, że mogli kupić BTC po tak niskiej cenie. Niestety bazowe bitcoiny nigdy nie były w posiadaniu giełdy, więc niestety tak naprawdę nie ma tam niczego do kupienia lub sprzedania.”

Oddajcie nam nasze „bitcoiny”

Tak czy inaczej, jak donosi kilku użytkowników platformy, PDAX prosi użytkowników o „zwrot ich bitcoinów”. Raporty na Facebooku sugerują, że firma po „prawie 24 godzinach” poprosiła klientów o przesłanie środków z powrotem do nich. PDAX oświadczyło, że w przeciwnym razie „mogą zostać zmuszeni do podjęcia kroków prawnych”.

Traderzy uważają, że ich zakupy były zgodne z regulaminem platformy i nie naruszały niczyich praw ani żadnych przepisów. Yahoo Finance cytuje prawnika reprezentującego „poszkodowanych” użytkowników, Rafaela Padillę, który poświadczył, że transakcje były „zgodne z obowiązującym prawem […] i oczywiście zgodnie z polityką PDAX / umową z użytkownikami”.

Konta niektórych użytkowników zostały już podobno zablokowane, ponieważ PDAX nie może cofnąć transakcji. W oświadczeniu firmy czytamy, że 95% kont, których dotyczy problem, zostało przywróconych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze