Flash crash Polkadot | 99% w dół w ciągu niespełna 60 sekund na rynku futures

16 851

Flash crash na Polkadot (DOT)? Czemu nie… Kurs DOT/USD doświadczył 99% załamania (do 0,2 USD!) podczas obrotów na rynku kontraktów perpetual futures na Binance. „Fat finger” czy zaplanowane działanie?

Istnieją teorie, w myśl których zgarnięcie wygenerowanego dzięki zdarzeniu zysku w wysokości 8,3 miliona dolarów odbyło się za sprawą pewnych (domniemanych) manipulacji silnikiem Binance

flash crash polkadot

Jak widać na powyższym wykresie, w czasie trwania 3-minutowej świecy obrócono kontraktami DOT o wartości 20,4 mln USD. Chociaż szybki ruch spadkowy był gwałtownym (dokładnie 99,5%) załamaniem, nie poniósł za sobą fali likwidacji.

To „tylko” futures…

Wymiar likwidacji na rynku kontraktów terminowych jest obliczany na podstawie ceny giełd spot. Co za tym idzie, flash crash Polkadot wyłącznie na cenach kontraktów futures nie ma wpływu na większość traderów. Binance komentuje to tak:

„Indeks cenowy (Price Index) to koszyk cen z głównych giełd rynku spot, ważonych ich względnym wolumenem”.

Zgodnie z informacją na oficjalnej stronie wsparcia Binance, na Price Index kontraktów futures z depozytem zabezpieczającym na Polkadot składały się dane z rynków DOT / USD (Binance), DOT / BTC (Binance), DOT / BTC (OKEx) i DOT / BTC) (Huobi.

Warto zauważyć, że ten konkretny kontrakt jest realizowany z depozytem zabezpieczającym, zamiast bardziej płynnego, rozliczanego za pomocą USDT. Kontrakt oparty na Tether „nie potrzebuje aktywnego zabezpieczenia […], dlatego jest lepszym wyborem dla handlowców detalicznych”.

A może jednak „zaplanowane działanie”?

Aby potencjalny napastnik mógł ustawić tę transakcję, pierwszym krokiem byłoby zbudowanie lewarowanej pozycji długiej z jednoczesnym utworzeniem krótkiej ekspozycji przy użyciu innego konta.

Aby stworzyć flash crash Polkadot, ryzykując minimalną możliwą kwotą, najlepiej, aby zdarzenie to miało miejsce nie więcej niż kilka dni przed planowanym „atakiem”.

liczba otwartych pozycji kontrakty polkadot binance
liczba otwartych pozycji, kontrakty perpetual futures na Polkadot; źródło: Binance

Jak pokazano powyżej, open interest na rynku DOT/USD perpetual futures wzrosło z 1,92 miliona DOT do 3,34 miliona naokoło 30 godzin przed gwałtownym załamaniem, co odpowiada wzrostowi o 47 milionów USD.

Aby odróżnić „atak” od zwykłej, zlewarowanej pozycji długiej, należałoby prześledzić stosunek pozycji długich względem krótkich. Aby zmaksymalizować zyski z flash crash-u, atakujący stworzyłby znacznie wyższą kwotę z dźwignią krótką, wpływając w ten sposób na stosunek pozycji długich do krótkich.

stosunek pozycji długich do krótkich na rynku kontraktów perpetual futures DOT/USD
stosunek pozycji długich do krótkich na rynku kontraktów perpetual futures DOT/USD; źródło: Binance

Powyższe dane pokazują, że średni wskaźnik na korzyść pozycji długich na poziomie 4,25 został poważnie zmieniony podczas wzrostu liczby otwartych pozycji. Potwierdziłoby to teorię przemawiającą z „atakiem”.

Jak to wszystko mogło się odbyć?

Trzymając znacznie większą krótką pozycję netto, przy założeniu połączenia obydwu wyżej wspomnianych kont, atakujący odniesie korzyść z flash crashu. Wszystko, czego potrzebowałby, aby zainicjować zdarzenie, to sprzedaż długiej pozycji netto na rynku. Ten ruch spowodowałby znaczne zlecenie sprzedaży, co spowodowałoby załamanie kontraktu futures. W międzyczasie drugie,”krótkie” konto, odnotowałoby duży zysk.

W czasie trwania 3-minutowej „flash – crashowej” świecy, sprzedanych zostało 762 000 kontraktów DOT po średniej cenie 26,73 USD. Biorąc pod uwagę zmianę stosunku pozycji długich do krótkich, atakujący mógł stworzyć pozycję długą o wartości 30 mln USD. W międzyczasie drugie konto miało krótką ekspozycję netto w wysokości 10 milionów dolarów.

Jakkolwiek daleki od 99,5% załamania ceny, ten 19% spadek z 33 USD wygenerował prawdopodobnie zysk 9,5 mln USD dla konta posiadającego 10 mln USD w ekspozycji „krótkiej” pod warunkiem, że w grze pozostawała pięciokrotna dźwignia.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze