Bitcoiny z Mt. Gox trafią do poszkodowanych | Czy rynek czeka fala sprzedaży?

5 829

Plan rehabilitacji upadłej giełdy Mt. Gox został zatwierdzony przez japoński sąd. Poszkodowanym pozostaje czekać, aby utracone bitcoiny powróciły na wskazane przez nich adresy.

Jak sugerował w październiku Nobuaki Kobayashi, ostateczną przeszkodą do pokonania w drodze do uzyskania „ostatecznego i wiążącego” orzeczenia w procesie odszkodowawczym, było szybkie złożenie stosownych wniosków przez poszkodowanych.

Zgodnie z treścią oświadczenia wydanego wczoraj przez powiernika Mt. Gox, plan rehabilitacji złożony pierwotnie w Sądzie Okręgowym w Tokio w lutym jest teraz „ostateczny i wiążący”. Wyrok potwierdzający plan rehabilitacji w japońskim systemie sądowym jest jednym z ostatnich kroków w długim procesie, który rozpoczął się w 2018 r. w celu zrekompensowania strat użytkownikom giełdy, która upadła na początku 2014 r.

Kobayashi stwierdził, że wszyscy, którzy wystąpili z roszczeniem odszkodowania w zgodzie z zatwierdzonym planem rehabilitacji giełdy, otrzymają informacje o „szczegółach dotyczących konkretnego harmonogramu, procedur i kwoty”. Chociaż nie jest jasne, czy płatności będą dokonywane w Bitcoin (BTC) czy fiat, w ogłoszeniu stwierdzono, że – aby otrzymać środki – wierzyciele mogą być zobowiązani do zarejestrowania danych konta bankowego. Jeżeli tego nie zrobią, mogą „napotkać trudności”.

Czekając na bitcoiny za Mt. Gox…

Nowe informacje od Kobayashiego pojawiły się po głosowaniu tysięcy użytkowników Mt.Gox, których straty szacuje się na miliardy dolarów. Około 99% wierzycieli dotkniętych upadkiem giełdy zatwierdziło projekt planu rehabilitacji.

Użytkownicy, którzy złożyli roszczenia odszkodowawcze, mogą otrzymać środki relatywnie szybko. Jednak niektóre ofiary upadku giełdy zgłaszały rzadkie komunikaty dotyczące planu rehabilitacji, co prowadziło do sceptycyzmu odnośnie terminu spłaty.

mt gox

W powyższym wątku możemy przeczytać, że wg ustalonych założeń, informacja o terminie wypłaty środków zostanie przekazana w pierwszej kolejności poszkodowanym (drogą mailową). @BitGeck0 obiecał, że przekaże więcej informacji, jak tylko otrzyma jakiekolwiek, oficjalne powiadomienia z giełdy bądź sądu. W momencie przygotowywania niniejszej publikacji, żadne nowe informacje na ten temat nie zostały jednak udostępnione.

W oczekiwaniu na wypłatę odszkodowań, rynek snuje domysły na temat tego, co użytkownicy Mt. Gox zrobią z odzyskanymi środkami – zostawią w portfelach, czy podejmą decyzję o upłynnieniu ich na rynku.

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

***

Jeżeli nie znasz historii upadku giełdy Mt. Gox oraz kryjących sią za tym faktem historii i hipotez, z pewnością zainteresuje Cię lektura poniższych artykułów:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze