Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie TASE nie boi się kryptowalut

Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie nie boi się kryptowalut

W poniedziałek Giełda Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie (TASE) ogłosiła, że chce rozszerzyć swoje usługi i pomóc w handlu kryptowalutami, udostępniając zasoby giełdy klientom swoich członków niebędących bankami (NBM).

TASE, która obsługuje jedyną publiczną platformę handlu akcjami w Izraelu, obecnie zezwala niebankowym instytucjom finansowym – definiowanym jako instytucje finansowe, które nie mają pełnej licencji bankowej i nie mogą przyjmować depozytów od obywateli – na świadczenie usług takich jak inwestycje, doradztwo, pośrednictwo lub wypłacanie gotówki i realizację czeków.

Propozycja zmian zasad funkcjonowania TASE weszła w fazę publicznych komentarzy, a po zakończeniu tego okresu ostatecznie przyjęta forma zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez zarząd TASE.

Według TASE zawirowania, jakich doświadczył rynek kryptowalut w 2022 roku, uwydatniły potrzebę regulacji w sektorze, „które złagodzą różne ryzyka (operacyjne, prawne, cybernetyczne i inne) nieodłącznie związane z działalnością kryptowalutową”.

Przeczytaj także : Jak stworzyć strategię IT dla swojej firmy

Szybki rozwój sektora kryptowalut w ostatnich latach doprowadził do wzrostu zaangażowania klientów TASE, co skutkuje „rosnącym zapotrzebowaniem klientów na przelewanie pieniędzy pochodzących z tej działalności na ich konta” – podała giełda.

Nowo zaproponowana struktura umożliwi klientom deponowanie pieniędzy fiducjarnych, które można przeznaczyć na inwestycje w kryptowaluty, oraz wypłacanie środków pochodzących z tych walut za pośrednictwem „licencjonowanego dostawcy usług handlu kryptowalutami lub licencjonowanego dostawcy usług powierniczych dla tych walut”.

W ramach proponowanej struktury klienci będą wpłacać środki na zakup kryptowalut na swoje konto w NBM, a następnie środki te zostaną zdeponowane na rachunku zbiorczym NBM u dostawcy usług handlu kryptowalutami. Klienci będą mogli wówczas składać zlecenia kupna, które będą realizowane ze środków zdeponowanych na rachunku zbiorczym i zaksięgowane na rachunku klienta w NBM.

Kiedy klient składa zlecenie sprzedaży, dostawca usług handlowych sprzedaje waluty cyfrowe i zasila rachunek zbiorczy NBM, po czym wpływy ze sprzedaży zostaną przelane na konto klienta w NBM.

Ostatecznie organy regulacyjne w Izraelu chcą zastosować podobny system regulacyjny do aktywów cyfrowych, jaki jest obecnie stosowany do aktywów niecyfrowych, jak podano w komunikacie, „biorąc pod uwagę nietradycyjne i unikalne cechy tego sektora”.

Dla TASE celem zaproponowania tej aktualizacji jest pomoc w rozwoju izraelskich rynków kapitałowych zgodnie z międzynarodowymi standardami, zwiększenie zdolności NBM do rozszerzenia obszarów działalności i umożliwienie klientom handlu kryptowalutami.

„TASE wierzy, że dostosowanie przepisów lokalnych do przepisów międzynarodowych przyciągnie więcej inwestycji zagranicznych i inwestorów zagranicznych na rynek izraelski, a jednocześnie umożliwi izraelskiemu społeczeństwu inwestowanie lokalnie za pośrednictwem nadzorowanych instytucji” – czytamy w komunikacie.

„To posunięcie ułatwi rozwój i postęp izraelskiego rynku kapitałowego oraz zachęci do innowacji i konkurencji, jednocześnie odnosząc się do ryzyka nieodłącznie związanego z tą działalnością”.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze