Ethereum procesuje dwa razy więcej transakcji niż Bitcoin | Bilion USD tylko w tym roku?

3 424

Sieć Ethereum przetwarza ponad dwukrotnie większy wolumen transakcji niż Bitcoin. Czy wartość transakcji przeprocesowanych tylko w ciągu bieżącego roku sięgnie jednego biliona dolarów?

Niesamowity wzrost Ethereum

Boom na zdecentralizowane finanse (DeFi) przyczynił się do tego, że sieć Ethereum (ETH) przetwarza dziennie wartość ponad dwa razy większą niż dzienny wolumen transakcji bitcoin.

Według agregatora danych rynku kryptowalut Messari, 30-dniowa średnia krocząca dla wolumenu transakcji Ethereum wynosi obecnie 7 miliardów dolarów. Bitcoin przetwarza mniej niż 3 miliardy dolarów.

Messari przewiduje, że jeżeli obecny trend się utrzyma, Ethereum ma realną szansę stać się pierwszym publicznym blockchainem, który rozliczy 1 bilion dolarów w transferach w ciągu roku kalendarzowego.

Poprzedni , „najlepszy” rok kalendarzowy Ethereum w porównaniu z Bitcoinem to rok 2018. Wówczas to sieć ETH przetworzyła wolumen w wymiarze pół miliarda dolarów. Stanowiło to wówczas 59% 849-milionowego wolumenu BTC.

Bitcoin zmierza w kierunku drugiego co do wielkości, roku w zakresie wolumenu transakcji po 2018 roku. Przewiduje się, że na koniec 2020 r. przetworzy 800 milionów dolarów.

ethereum wartość transakcji
graf rocznych wartości transakcji dla sieci Bitcoin I Ethereum

Pamiętajmy o DeFi

Bańka DeFi ma miejsce w dużej mierze na inteligentnych kontraktach opartych na Ethereum. W związku z powyższym, sieć Ethereum przetwarza teraz wolumen całego sektora, podczas gdy Bitcoin w dużej mierze reprezentuje transfery wartości denominowane w BTC.

Ryan Watkins z Messarie przypisuje znaczną część skoku wolumenu Ethereum zwiększonemu wolumenowi tokenów ERC-20, przy czym większość transakcji Tether (USDT) odbywa się teraz na Ethereum. Popyt napędza dodatkowo yield farming, co spowodowało ostatnio wzrost podaży o ponad 600% dla stablecoina DAI od MakerDAO.

Watkins zwrócił również uwagę na rosnącą płynność on-chain ze zdecentralizowanych giełd (DEX). Same Uniswap i Curve wygenerowały we wrześniu łącznie ponad 20 miliardów dolarów wolumenu. Warto dodać, że DEX-y stanowią obecnie ponad 13,6% całkowitego wolumenu giełd.

Wolumeny Ethereum zagrożone?

Messari przewiduje, że „następne dwanaście miesięcy może przedefiniować „wojny kryptowalutowych platform”. Firma zwróciła uwagę na wysokie opłaty Ethereum jako problem, który konkurencyjne łańcuchy bloków będą starać się rozwiązać. Oprócz tego:

„Wyczekuj potencjalnych zabójców ETH, którzy będą nadal opróżniać swoje skarbce, aby zbudować sektor równoległy do DeFi do końca 2020 roku i później”.

Chris Burniske z PlaceHolder Capital, już w sierpniu sierpniu wyrażał przekonanie, że Ethereum i Bitcoin ścigają się ze sobą, aby osiągnąć 1 bilion dolarów kapitalizacji rynkowej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze