Dlaczego ethereum radzi sobie na wykresie lepiej niż bitcoin?

Gigant bankowy z Wall Street, JPMorgan Chase, stwierdził, że ethereum radzi sobie na wykresie znacznie lepiej niż bitcoin. Co więcej, spodziewa się, ze ten trend będzie kontynuowany. Dlaczego?

W notatce dla inwestorów z 27 kwietnia, analitycy amerykańskiego giganta bankowego JPMorgan wydali się być wyjątkowo optymistyczni w stosunku do ceny ethereum. Zwrócili uwagę, że ETH bije jak dotąd w tym roku swojego starszego brata pod względem zysków.

Jak dotąd – w kwietniu – ethereum osiągnęło 45% do obecnych poziomów, podczas gdy bitcoin, który odnotował spadek dominacji na rynku do 50%, w rzeczywistości spadł o 9% w tym samym okresie czasu.

JPMorgan zwrócił uwagę, że istnieje nieodłączna różnica między tymi dwoma aktywami, przy czym BTC jest store-of-value, a ETH jest technologią i kręgosłupem całej krypto-natywnej gospodarki, pełniąc przy tym zdecydowanie szerszą rolę, niż tylko środek wymiany wartości.

Znany zwolennik Ethereum, Anthony Sassano, zgodził się z powyższym, stwierdzając:

Dlaczego ethereum radzi sobie na wykresie lepiej niż bitcoin?

Według raportu Business Insider analitycy JPM stwierdzili:

„ Teoretycznie […] posiadanie udziału w potencjalnej aktywności [eteru] jest bardziej wartościowe. W dłuższej perspektywie eter powinien osiągać lepsze wyniki niż bitcoin”.

Pierwszym powodem na potwierdzenie powyższej tezy miałby być płynności, który uderzył w bitcoina. Pozycje zlewarowanych inwestorów na rynkach instrumentów pochodnych zostały zlikwidowana, a ceny bitcoina spadła, powodując 27% korektę.

„Na rynku ze znacznie wyższymi obrotami spot jest prawdopodobne, że podstawa długiej ekspozycji [w eterze] jest mniej zależna od dźwigni finansowej w postaci kontraktów futures i swapów [niż na bitcoin]”.

Co więcej, sieć Ethereum od dawna charakteryzuje się wyższym tempem transakcji na publicznym blockchainie niż Bitcoin. Według JP Morgan jest to prawdopodobnie spowodowane zwiększoną aktywnością w ramach DeFi.

Stratedzy JPMorgan dodali, że wyższy odsetek ETH zachowuje się w konsekwencji tak, jakby był wysoce płynny w porównaniu z BTC – 11% w porównaniu z 4% według niektórych szacunków w ciągu ostatniego miesiąca.

Innymi słowy, ethereum miałoby nie cierpieć z powodu spadków cen spowodowanych nadmiernie lewarowanymi pozycjami, co w rezultacie miałoby przełożyć się lepsze wyniki jego kursu w parze z dolarem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze