Rekordowa wycena Uniswap (UNI) | DeFi cały czas na fali

3 427

Cena UNI, natywnego tokena governance zdecentralizowanej platformy Uniswap osiągnęła nowy, najwyższy w historii poziom 14,40 USD.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena UNI wynosiła około 13,94 USD, co oznacza wzrost o 12,6% w ciągu dnia. Cena tokena wzrosła, w ciągu ostatniego tygodnia, o ponad 65%, podnosząc jego kapitalizację rynkową do poziomu 4 miliardów dolarów.

Kapitalizacja rynkowa to aktualna cena składnika aktywów pomnożona przez jego całkowitą podaż . To wskaźnik, który pozwala porównać wiele monet o różnych zasobach.

Według danych CoinGecko, po trwającym wzroście cen UNI, zajmuje ono teraz drugie miejsce wśród najlepszych tokenów DeFi pod względem kapitalizacji rynkowej. Nawet poza ścisłym kręgiem tokenów DeFi, wyniki UNI są godne podziwu. Token zajmuje obecnie trzynaste miejsce wśród wszystkich kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Sektor DeFi kwitnie

Od eksplozji zeszłego lata, ekosystem DeFi jest jak dotąd jednym z najlepiej prosperujących rynków kryptowalut. Według platformy analitycznej Messari, jedynymi dwoma sektorami, które „są na zielono” pod względem ostatniego wzrostu kapitalizacji rynkowej, są DeFi i giełdy zdecentralizowane – odpowiednio o 17,6% i 23,2% w ciągu ostatniego tygodnia. Dla porównania, sektor walutowy, w tym Bitcoin, spadł o 12%.

Kapitalizacja rynkowa DeFi przekroczyła niedawno 45 miliardów dolarów. Wśród 10 najlepszych tokenów DeFi, najlepsze wyniki uzyskały UNI i AAVE.

DeFi i DEX-y wg Messari

Ryan Watkins z Messari zwrócił uwagę, że UNI nie pobiera opłat od swoich dostawców płynności – w przeciwieństwie do wielu innych projektów w branży, które mają „obsesję” na punkcie dywidend. Chociaż w przypadku tokenów potencjał do uzyskania wartości jest ważny, potencjał zarobków to nie to samo, co dywidendy – argumentował:

„Zgodnie z tym tokiem myślenia, nawet jeśli token implementuje pewien rodzaj przechwytywania opłat, o wiele lepiej jest zainwestować te zyski, zamiast rozdzielać je jako dywidendy. UNI robi to pośrednio, nie pobierając opłat z LP (wyłączenie opłat)” – napisał na Twitterze.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze