Coraz więcej ETH i coraz mniej BTC jest trzymanych na giełdach

Salda giełdowe dla ETH i BTC zmierzają się w przeciwnych kierunkach, co daje nowy wgląd w nastroje inwestorów. A kształtują się one nader ciekawie.

Hodl & Trade

ETH notuje najwyższe obroty na giełdach od czasu marcowego krachu wywołanego przez koronawirusa, ale dane sugerują, że inwestorzy nie są zainteresowani utrzymaniem drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej. Salda wymiany Ether pozostają wysokie, co oznacza, że inwestorzy palą się do jego wymiany.

DeFi nakręca Ethereum?

Według niezweryfikowanych danych, od marca salda ETH na giełdach nadal rosną. W tym samym czasie BTC masowo opuszczała giełdy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Analitycy zaznaczają:

Od czasu krachu Czarnego Czwartku salda BTC na giełdach kryptowalut spadają dość szybko. Z drugiej strony salda giełdowe Ethereum nadal pozostają względnie stabilne.

Zjawisko to może mieć kilka implikacji. Kryptowaluty na giełdach są bardziej wrażliwe, ale można je szybciej wymieniać. To sugeruje, że właściciele przechowują je tam, aby handlować nimi w krótkim terminie. Traderzy BTC woleli oszczędzać w ostatnich miesiącach, niż sprzedawać go lub handlować.

W sieci Ethereum obecny trend DeFi może również wpływać na inwestorów. Zdecentralizowany sektor finansowy wywołał boom na tokeny i związany z tym handel, ponieważ tokeny ERC-20 zbudowane na blockchainie Ethereum, są wymagane do transakcji DeFi. W ostatnich tygodniach Ethereum było odpowiednim aktywem dla inwestorów DeFi, biorąc pod uwagę jego ostatnią niską zmienność w okresie poprzedzającym jego piąte urodziny.

Książę obala króla?

Poniższa grafika przedstawia wartość Bitcoina i Ethereum w milionach sztuk przetrzymywanych na giełdach. Jak widzimy od połowy marca trend obu kryptowalut się rozjechał. Ilość ETH rośnie a ilość BTC wyraźnie spada. Obecnie przetrzymuje się prawie 19 milionów ETH na giełdach i tylko 2.7 miliona BTC.

Cointelegraph

Kolejna grafika przedstawia korelację pomiędzy ETH i BTC, która w ostatnim czasie rośnie.

Cointelegraph

Finansowy Krytyk

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze